< sekcia Slovensko

MS aktualizovalo metodiku na určovanie počtu miest sudcov na OS a KS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Prideľovanie sudcov prebieha dvakrát ročne, konkrétne v marci a septembri.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) schválila aktualizovanú verziu metodiky na určovanie počtu miest sudcov na okresných súdoch (OS) a krajských súdoch (KS). Oproti predchádzajúcej verzii, ktorá zohľadňovala priemernú dĺžku súdnych konaní v rámci Európskej únie, táto sleduje priemer odhadovanej dĺžky konaní na Slovensku. Tiež by mala flexibilne reagovať na zmeny v súdnej sústave a na aktuálnu situáciu na každom súde. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.

Dodal, že aktualizovaná metodika na základe stanovených cieľov a parametrov určuje optimálny počet sudcov pre daný kalendárny rok. „Transparentný systém prideľovania miest sudcov na jednotlivé súdy je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia rovnakého prístupu ľudí k spravodlivosti vo všetkých častiach Slovenska,“ spresnil s tým, že prax určovania voľných miest sudcov v súdnej sústave SR nebola do júna 2020 založená na vopred stanovených a zverejnených kritériách i modeloch výpočtov.

Metodika naviazaná na priemer dĺžky konaní v EÚ bola prvý raz aplikovaná pri určovaní voľných miest sudcov na slovenských súdoch minulý rok. Nový analytický prístup na základe jasných pravidiel zakotvených v metodike a údajoch za predchádzajúci rok každoročne určuje optimálny počet sudcov na jednotlivých súdoch. „Metodika je cielená na odhadovaný tzv. dispozičný čas, za aký sa sudcovia dokážu vysporiadať s jednotlivými prípadmi. Zohľadňuje výkonnosť a produktivitu súdu. Na základe počtu došlých vecí na súd, počtu rozhodnutých a nerozhodnutých vecí a počtu sudcov na súde určuje hodnoty parametrov, ktoré vstupujú do výpočtu optimálneho počtu sudcov na súde. Na základe získaných výsledkov sa každý rok transparentne určí počet potrebných sudcovských miest,“ spresnil Bubla.

Doplnil, že prideľovanie sudcov prebieha dvakrát ročne, konkrétne v marci a septembri. Voľné miesta sudcov sa určia najmä na súdoch, ktoré sa v stanovenom čase nedokážu vysporiadať s objemom vecí určených na rozhodnutie. „V marcovom určovaní voľných miest sudcov už podľa tejto aktualizovanej metodiky pribudlo 14 nových miest sudcov a štyri miesta hosťujúcich sudcov,“ doplnil.