Quantcast
< sekcia Slovensko

Cenu Daniela Rapanta získali A. Bartlová a E. Frimmová

Na snímke historik Róbert Letz. Foto: TASR - Jakub Kotian

Alena Bartlová sa venovala výskumu politického systému a hospodárskych dejín Slovenska. Eva Frimmová zasa téme kultúry renesancie a humanizmu.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Cena Daniela Rapanta na rok 2019 má dve laureátky. Ocenenie, ktoré od roku 1997 udeľuje Historický odbor Matice slovenskej (HO MS), si v utorok prevzali historičky Alena Bartlová a Eva Frimmová.

Ako ozrejmil predseda HO MS Róbert Letz, obe dámy v tomto roku oslavujú významné životné jubileum, cenu si však prevzali najmä za prínos svojej vedeckej tvorby. Alena Bartlová sa venovala výskumu politického systému a hospodárskych dejín Slovenska. Eva Frimmová zasa téme kultúry renesancie a humanizmu. "Obe laureátky naplnili mierou vrchovatou poslanie, za ktoré udeľujeme Cenu Daniela Rapanta, svojou tvorbou prispeli k rozvoju historických vied i lepšiemu spoznaniu našej minulosti,“ zdôraznil Letz. V prípade Bartlovej vyzdvihol práce týkajúce sa slovenských osobností 20. storočia, ako napríklad Milan Hodža či Andrej Hlinka, ale aj štúdie politických systémov a hospodárskych dejín, Frimmová si podľa jeho slov zaslúži uznanie za výskum v oblasti slovenskej knižnej kultúry v období humanizmu a renesancie a osobností tohto obdobia 15. a 16. storočia.

Cenu Daniela Rapanta udelil HO MS od roku 1997 viac ako 30 slovenským historikom.

Historik a vysokoškolský profesor Daniel Rapant (1897 - 1988) bol zakladateľom modernej slovenskej historiografie. Jeho profesionálny život bol spojený s prísnymi hodnotami vedeckej náročnosti, demokracie, mravnosti a ľudskej čestnosti. Tieto hodnoty zastával aj v období po roku 1948 a odmietal sa ich vzdať. Pedagogické a vedecké pôsobenie preto musel nedobrovoľne ukončiť a jeho meno bolo dlho zámerne vymazávané a zamlčiavané.