< sekcia Slovensko

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciach

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne zabezpečené všetky činnosti úradu vrátane služieb pre verejnosť.

Bratislava 3. júna (TASR) – Uvoľnenie opatrení sa dotklo aj súdov a väzníc. Po novom sú opätovne štandardne otvorené podateľne, informačné centrá aj ostatné služby. Pre väzňov sa znovu otvoria posilňovne aj čitárne. Do pojednávacích miestností bude vpustená verejnosť, ak sa to bude dať s dodržaním dvojmetrových odstupov. TASR o tom informoval hovorca ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla.

„Podľa aktualizovaných opatrení a pri dodržaní odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR fungujú už na súdoch v štandardnom režime pre verejnosť podateľne, informačné centrá, pokladnice či vyššie overovanie listín,“ informuje rezort spravodlivosti.

Pri vstupe do budovy súdu sa stále meria teplota, avšak iba ak to umožňujú dostupné technické prostriedky. Okrem toho musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk a sušiče na toaletách musia byť nahradené papierovými vreckovkami. Tak ako aj v iných budovách, aj na súdoch je povinné nosenie rúška.

Pri pojednávaniach sa bude musieť dodržiavať povinný rozstup aspoň dvoch metrov medzi ľuďmi a zabezpečené bude musieť byť aj dostatočné vetranie. Rezort spravodlivosti upozorňuje aj na dostatočný časový odstup medzi pojednávaniami, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu osôb pred pojednávacími miestnosťami.

Média sa budú môcť na pojednávaniach zúčastniť, „pokiaľ to situácia umožní“. „Ak kapacita pojednávacej miestnosti neumožňuje účasť na pojednávaní všetkých osôb, ktoré o to prejavia záujem, má byť umožnená účasť zástupcom médií najmä s celoštátnou pôsobnosťou,“ spresňuje ministerstvo.

V súvislosti s trestnými pojednávaniami odporúča sudcom v čo najväčšej miere používať videokonferenciu namiesto eskort odsúdených.

Odsúdení sa dočkajú uvoľňovania opatrení aj vo väzniciach. „Vo vzťahu k väzneným osobám sa povoľuje udeľovanie vychádzok mimo ústavu, na základe individuálneho zváženia je už možné využívať disciplinárnu odmenu mimoriadneho voľna, povoliť prevádzku posilňovní a čitární, povoliť kultúrno-osvetovú, záujmovú aj športovú činnosť aj s participáciou externých subjektov,“ informuje rezort.

Na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti majú riaditelia opätovne povinnosť podávať návrhy na podmienečné prepustenie s nariadenou technickou kontrolou a premenou zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.

Uvoľnenie opatrení sa dotklo aj práce probačných a mediačných úradníkov. Tí majú po novom upriamiť pozornosť na prípady, v ktorých boli uložené povinnosti a obmedzenia v súvislosti s domácim násilím a overovať ich dodržiavanie aj kontaktom s obeťou.

„Takisto majú individuálne prehodnocovať prípady trestov povinnej práce v situácii, keď odsúdený nevykonával trest z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 na strane poskytovateľa práce,“ spresňuje stanovisko rezortu.

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne zabezpečené všetky činnosti úradu vrátane služieb pre verejnosť, akými sú podateľňa, informačné centrum, pokladnica či vyššie overovanie listín, pri dodržaní aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva.