Quantcast
< sekcia Slovensko

MS SR: Na reforme trestného práva pracuje vyše 70 odborníkov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Ministerstvo priblížilo, že v rámci expertnej skupiny vznikajú aj podskupiny k jednotlivým právnym inštitútom a témam, ktoré budú prerokovávané vždy v okruhu približne desiatich odborníkov.

Bratislava 30. novembra (TASR) – Na reforme trestného práva pracuje viac ako 70 odborníkov. Sú medzi nimi zástupcovia súdov, orgánov činných v trestnom konaní, a tiež predstavitelia verejnej i mimovládnej sféry. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

"Úlohou expertných skupín je dosiahnutie čo najširšieho odborného konsenzu na hlavných bodoch modernizácie trestného práva. Chceme hľadať spravodlivé a vyvážené riešenia, ktoré bude možné ďalej posunúť v legislatívnom procese," povedal minister spravodlivosti Viliam Karas. Odborníci sa počas týždňa stretli na koordinačnom on-line podujatí.

Ministerstvo priblížilo, že v rámci expertnej skupiny vznikajú aj podskupiny k jednotlivým právnym inštitútom a témam, ktoré budú prerokovávané vždy v okruhu približne desiatich odborníkov. "Vznikajúce skupiny expertov sa budú venovať oblastiam restoratívnej justície, drogovým trestným činom, zosúlaďovaniu trestných sadzieb, extrémizmu, peňažným trestom, subvenčným podvodom," dodali z ministerstva. Tiež sa majú venovať trestným činom súvisiacim s pôsobnosťou Európskej prokuratúry (EPPO), legalizácii výnosov z trestnej činnosti a prepadnutiu majetku, alkoholu za volantom, trestnej zodpovednosti právnických osôb a v neposlednom rade aj environmentálnej trestnej činnosti.

Činnosť pracovných skupín koordinuje na základe poverenia ministra štátny tajomník Peter Sepeši. "Na ministerstve spravodlivosti popri štandardnom vyhodnocovaní pripomienok uplatnených v rámci medzirezortného pripomienkového konania zavádzame systém participácie expertov na príprave a posúdení vecných riešení, detailov a súvislostí navrhovaných úprav," uviedol štátny tajomník. Do činnosti expertných skupín sa zapojili okrem odborníkov zastupujúcich štátne orgány, aj experti akademickej sféry, tretieho sektora, či podnikateľskej sféry. Ministerstvo zároveň avizovalo, že o výstupoch expertných skupín bude pravidelne informovať.