< sekcia Slovensko

MS SR predložilo na pripomienkovanie novelu o obetiach trestných činov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Novela obsahuje aj zriadenie intervenčných centier na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Zavedenie možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania je jednou z kľúčových priorít novely zákona o obetiach trestných činov. Do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ju predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Novela obsahuje aj zriadenie intervenčných centier na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji.

Bremeno odškodnenia obetí násilných trestných činov už po začatí trestného konania by sa malo preniesť na štát. "Ak je v rámci trestného konania zrejmé, kto je obeť a že je obeťou trestného činu, pri ktorom prichádza do úvahy náhrada od štátu, štát ju automaticky bude zabezpečovať a vyplácať," uviedla nedávno ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Náhradu od páchateľa by mal štát vymáhať až po ukončení trestného konania. V novom procese odškodňovania by mal stanoviť sumu, ktorá je primeraná pre každú obeť. "V prípade, ak bola trestným činom spôsobená smrť, zákon o obetiach priamo ustanovuje, že obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie sumy vo výške 25-násobku minimálnej mzdy," informuje ministerstvo v dôvodovej správe.

Návrh by mal umožniť žiadať o odškodnenie za spôsobenú nemajetkovú ujmu aj pre obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Ak by prišlo k smrti v dôsledku násilného trestného činu, okruh obetí by sa mal rozšíriť o blízke osoby, ktoré v čase skutku žili s touto obeťou v jednej domácnosti viac ako rok.

Navrhovaná novela sa venuje aj obetiam domáceho násilia. "Vytvorí sa mechanizmus pre prevenciu a minimalizáciu ich viktimizácie a zlepší sa ich prístup k špecializovanej odbornej pomoci," deklaruje MS SR. Medzi opatrenia na zabránenie opakovanej viktimizácie obetí by malo patriť napríklad zabránenie styku páchateľa s obeťou a jej rodinnými príslušníkmi.

Intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia by mali sídliť v každom samosprávnom kraji. Ministerstvo tým reaguje na potrebu adekvátneho a promptného poskytnutia odbornej pomoci obetiam domáceho násilia.

Posilnenie postavenia obetí nedobrovoľného zmiznutia by malo byť realizované ich doplnením medzi obzvlášť zraniteľné obete. "Sú vystavené obzvlášť závažnému konaniu, ktoré zasahuje do ich integrity a ľudských práv," uvádza MS SR v dôvodovej správe.

Rezort spravodlivosti navrhuje účinnosť novelizovaného zákona od 1. januára 2021. Vypracovaný bol na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024.