< sekcia Slovensko

Rezort spravodlivosti sa snaží začať rokovanie o exekučnej amnestii

Na snímke nové sídlo Ministerstva spravodlivosti SR, archívne foto. Foto: TASR – Martin Baumann

Navrhovaná novela Exekučného poriadku plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si povinnosť týkajúcu sa nepeňažných plnení.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje, aby súčasťou novely Exekučného poriadku bola aj takzvaná exekučná amnestia. Predkladateľ novely Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa snaží začať s rezortom práce rokovanie o konkrétnom obsahu tejto pripomienky. Pre TASR to uviedol hovorca MS SR Peter Bubla.

"Exekučná amnestia ako jednorazové mimoriadne opatrenie vždy závisí od nastavenia jej konkrétnych parametrov," ozrejmil Bubla postoj rezortu spravodlivosti s tým, že jej zavedenie je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 - 2024.

V prípade fyzických osôb už teraz existuje zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Tento zákon zastavuje exekúciu staršiu ako päť rokov od jej začatia v prípade, že sa nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. "Tu je potrebné vnímať, že zastavením starej exekúcie dlh nezanikol. Primárnym účelom zastavenia starých exekúcií je riešiť preťažený súdny systém, ktorý si nevedel roky poradiť s miliónmi exekúcií," vysvetlil hovorca.

V dôsledku uplatňovania tohto zákona sa podľa rezortu zastavilo približne 1,5 milióna starých exekúcií. "Úsporu nevieme exaktne kvantifikovať. Avšak predstavme si alternatívnu situáciu, keď by sudcovia a iní zamestnanci súdov museli, nebyť tohto zákona, približne ešte viac ako desať rokov vydávať milióny rôznych rozhodnutí v týchto konaniach," doplnil s tým, že priemerná vymožiteľnosť pohľadávok po viac ako piatich rokoch je menej ako päť percent. "Vždy je namieste úvaha, či je efektívne, aby daňoví poplatníci platili to, aby značná časť súdneho aparátu bola viazaná na riešenie takýchto prípadov," dodal Bubla.

Navrhovaná novela Exekučného poriadku plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si povinnosť týkajúcu sa nepeňažných plnení. Za ignorovanie rozhodnutia súdu by sa mohla zvýšiť sankcia až na 30.000 eur, hroziť by tiež mohlo zadržanie vodičského preukazu. MS SR zároveň navrhuje, aby sa využívanie takzvaného inštitútu vydržania prenieslo z notárov na súdy.