Quantcast
< sekcia Slovensko

Slovenské väzenstvo by malo prejsť do roku 2030 výraznou zmenou

Ilustračná foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Medzi najväčšie problémy slovenského väzenského systému patrí vysoký počet odsúdených vykonávajúcich nepodmienečné tresty odňatia slobody.

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenské väzenstvo by malo prejsť do roku 2030 výraznou zmenou. Tá by mala priniesť častejšie využívanie alternatívnych trestov k odňatiu slobody či zvýšenie počtu zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Vyplýva to z novej Koncepcie väzenstva SR na roky 2021 - 2030, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.

"Ide o spoločnú snahu ministerstva spravodlivosti a Zboru väzenskej a justičnej stráže dostať slovenské väzenstvo na úroveň európskych štandardov," priblížil rezort.

Medzi najväčšie problémy slovenského väzenského systému patrí vysoký počet odsúdených vykonávajúcich nepodmienečné tresty odňatia slobody. "S počtom 195 väznených osôb na 100.000 obyvateľov je Slovenská republika na druhej priečke s najvyšším počtom väznených osôb na 100.000 obyvateľov v rámci krajín EÚ," poukázalo ministerstvo. Druhým dlhodobým problémom je nízky podiel uložených alternatívnych trestov.

Riešením tohto stavu je podľa koncepcie zmena v systéme podmienečného prepustenia, v systéme umiestňovania a elektronickej kontroly odsúdených v otvorených oddeleniach, zníženie trestných sadzieb vybraných trestných činov ekonomickej, hospodárskej a drogovej trestnej činnosti. Dokument ráta aj s výstavbou nového väzenského zariadenia v priestoroch otvoreného oddelenia Rimavská Sobota-Sabová.

"Úspešná realizácia týchto opatrení bude viesť k naplneniu optimistického variantu strednodobej prognózy vývoja počtu väznených osôb a následne prispeje k zlepšeniu priestorových, materiálno-technických, ako aj personálnych podmienok," poukázalo ministerstvo.

Koncepcia chce tiež priniesť modernizáciu procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže, zlepšiť ich softvérové a hardvérové vybavenie či dobudovať časti integrovaného bezpečnostného systému v ubytovaniach väznených osôb.

Koncepcia zároveň ráta s personálnym posilnením zboru najmä na zabezpečenie činností súvisiacich s novovybudovaným Detenčným ústavom Hronovce či plánovaným ústavom v Rimavskej Sobote-Sabovej. "V horizonte najbližšieho obdobia predstavuje tento počet zvýšenie počtu pracovníkov v roku 2022 o 199 miest, v roku 2023 o 67 miest a v roku 2024 o 57 miest," spresnil rezort v dokumente.

Snahou koncepcie je priniesť zníženie väzenskej populácie na najnižšiu možnú úroveň.