< sekcia Slovensko

MS SR: Zjednodušuje konanie o sťažnostiach obvinených a odsúdených

Foto: Lukáš Valentovič

Ministerstvo vysvetľuje, že je potrebné flexibilnejšie reagovať na veľké množstvo podaných sťažností.

Bratislava 19. augusta (TASR) – Slovenské ústavy na výkon väzby a trestu sú zahltené sťažnosťami obvinených a odsúdených. Situáciou sa zaoberá už aj ministerstvo spravodlivosti (MS). Pripravilo osobitný postup pri vybavovaní sťažností, ktorý je súčasťou novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Tá je už predložená na rokovanie vlády SR.

Ministerstvo vysvetľuje, že je potrebné flexibilnejšie reagovať na veľké množstvo podaných sťažností. V roku 2013 obvinení a odsúdení podali 493 sťažností, vlani 467 sťažností a tento rok ku koncu mája už 228 sťažností. Celkový počet väzňov umiestnených v ústavoch už vlani prekročil hranicu 10.000.

Približne tri štvrtiny sťažností rieši Generálne riaditeľstvo ZVJS. Ministerstvo konštatuje, že súčasný spôsob ich vybavovania predstavuje zdĺhavejšie konanie. "Obvinení alebo odsúdení môžu podávať sťažnosti s časovým odstupom, v mnohých prípadoch nie je možné objektívne zistiť skutočnosti, na základe ktorých bola sťažnosť podaná," ozrejmilo.

Ministerstvo chce podľa jeho tvrdenia konanie zjednodušiť. Ústav alebo generálne riaditeľstvo zboru majú mať po novom možnosť bezprostredne reagovať na prípadné možné porušenie práv a zabezpečiť urýchlené odstránenie negatívnych zásahov.

Nový postup pri vybavovaní sťažností napríklad zakotvuje, že sťažovateľ sa musí domáhať v sťažnosti svojich individuálnych práv a ich odstránenie nedostatku musí byť v pôsobnosti organizačnej zložky zboru. Vybavovať sa tak nebudú podania, v ktorých obvinený alebo odsúdený kladie otázky, vyjadruje názory, predkladá žiadosti alebo návrhy, ale neuvádza, ochrany akých práv sa domáha.

Novelou zákona ministerstvo reaguje i na ďalšie nedostatky, ktoré vyplynuli z praxe. Okrem iného napríklad rozširuje možnosti, kedy môžu príslušníci zboru použiť ochrannú kuklu. Po novom tak budú môcť urobiť i v prípade zabránenia výtržnostiam alebo pri bitke medzi obvinenými alebo odsúdenými.

K takýmto situáciám dochádza podľa ministerstva často, pričom povaha takýchto incidentov vyžaduje, aby príslušník zboru použil ochrannú kuklu v záujme osobnej bezpečnosti. Novelou sa tiež spresňuje, že príslušníci zboru budú môcť použiť ochrannú kuklu aj v prípade eskorty obvinených osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania obzvlášť závažného zločinu.