< sekcia Slovensko

Rezort spravodlivosti pripravil novelu o verejnom ochrancovi práv

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cieľom legislatívneho návrhu je vytvorenie národného preventívneho mechanizmu v zmysle ustanovení opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu.

Bratislava 27. júla (TASR) – Verejný ochranca práv (VOP) by mohol po novom vykonávať systematické návštevy miest, kde sa nachádzajú osoby obmedzené na osobnej slobode a zisťovať, ako sa s nimi v týchto miestach zaobchádza. Vyplýva to z novely zákona o verejnom ochrancovi práv, ktorú Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo v júli do medzirezortného pripomienkového konania.

Má ísť o miesta, kde sú osoby obmedzené na osobnej slobode na základe rozhodnutia verejnej moci, ale napríklad aj o psychiatrické zariadenia, kde môžu byť osoby umiestnené dobrovoľne, ale ich sloboda je z terapeutických dôvodov obmedzená. Tiež má ísť o domovy sociálnych služieb alebo liečebne pre dlhodobo chorých. „Verejný ochranca práv nebude mať ani naďalej rozhodovacie alebo sankčné právomoci. Svoju činnosť bude vykonávať len prostredníctvom svojich už existujúcich oprávnení,“ podotkli v predkladacej správe.

Cieľom legislatívneho návrhu je vytvorenie národného preventívneho mechanizmu v zmysle ustanovení opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu. Cieľom opčného protokolu je „zaviesť systém pravidelných prehliadok vykonávaných nezávislými medzinárodnými a národnými orgánmi na miestach, kde sú ľudia pozbavení ich slobody, v záujme predchádzania mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu“.

Osoby obmedzené na osobnej slobode sú vystavené zvýšenému riziku zlého zaobchádzania. „Zlému zaobchádzaniu sa nedá úplne zabrániť, avšak zavedením účinných kontrolných mechanizmov je možné mu predchádzať, alebo aspoň znižovať pravdepodobnosť jeho výskytu,“ podotkol predkladateľ s tým, že ombudsman vybavený navrhovanou pôsobnosťou bude spĺňať všetky kritéria kladené opčným protokolom na vnútroštátne preventívne mechanizmy.

Ministerstvo navrhuje účinnosť návrhu zákona od 1. januára 2022 aj s ohľadom na skutočnosť, že na výkon novej právomoci VOP bude potrebné prijať nových zamestnancov.