< sekcia Slovensko

Testovanie 9 má zistiť vedomosti žiakov z hlavných predmetov

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Podľa ministerstva školstva bude Testovanie 9 jedným z podkladov analýzy stavu vzdelávania v dobe ochorenia COVID-19.

Bratislava 8. januára (TASR) - Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční 9. a 10. júna. Pre ministerstvo školstva je v roku poznačenom pandémiou nového koronavírusu veľmi dôležité vedieť, aké reálne znalosti majú deviataci z hlavných vyučovacích predmetov, a to z vyučovacích jazykov a matematiky, teda stav vedomostí na výstupe z druhého stupňa základnej školy. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva zverejnenom na webe rezortu školstva.

Testovanie sa v riadnom termíne 9. júna uskutoční z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra na všetkých školách, okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským, a z predmetov matematika a maďarský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Náhradný termín rezort školstva stanovil na 24. júna.

O deň neskôr, teda 10. júna, sa uskutoční testovanie žiakov z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským a z predmetu ukrajinský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským. Náhradný termín je naplánovaný podľa rezortu školstva na 25. júna.

Testovanie 9 primárne slúži na získanie spätnej väzby pre žiakov a školy, ako i pre ministerstvo školstva. "Je pravdou, že mnohé stredné školy výsledky Testovania 9 stanovili ako jedno z kritérií prijímacieho procesu, avšak nepovažujeme za správne, aby tomu tak bolo v tomto roku, keď forma vzdelávania žiakov bola veľmi rozdielna a výsledok ich vzdelávania v podstatnej miere nezávisel od snahy a prípravy žiaka," uviedol rezort školstva na svojom webe.

Podľa ministerstva školstva bude Testovanie 9 jedným z podkladov analýzy stavu vzdelávania v dobe ochorenia COVID-19, a to ako pre analytické a metodické organizácie ministerstva, tak aj pre školy, ktoré takýmto spôsobom môžu získať prehľad o zvládnutí tematických okruhov týchto predmetov. "Na základe týchto analýz si budú môcť školy v ďalšom období prispôsobovať obsah a formy vzdelávania, prioritné témy nielen v dištančnom vzdelávaní," uzavrel rezort školstva.