< sekcia Slovensko

Najväčší záujem o školského digitálneho koordinátora má Prešovský kraj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa ministerstva školstva nie všetky školy boli schopné nájsť vhodných kandidátov na túto pozíciu v dostupnom čase.

Bratislava 18. októbra (TASR) – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR doručili 414 žiadostí na pozíciu školského digitálneho koordinátora. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva s tým, že najväčší záujem o túto pozíciu v školách bol v Prešovskom kraji a najmenší v Trenčianskom kraji.

"Žiadosti sa ešte stále spracovávajú, predbežne to však vyzerá tak, že v základných školách by mohlo pracovať 200 školských digitálnych koordinátorov," uviedli z rezortu školstva. Ako doplnili, v stredných školách by ich malo byť 100. Podľa ministerstva školstva nie všetky školy boli schopné nájsť vhodných kandidátov na túto pozíciu v dostupnom čase. "Vzhľadom na nižší záujem hlavne zo stredných škôl budeme otvárať ďalšie kolo výzvy koncom kalendárneho roka," dodali z rezortu školstva.

V rámci národného projektu edIT 1 pre stredné školy bolo podľa informácií zverejnených na webe ministerstva vyčlenených 3.240.000 eur. Pre základné školy v projekte edIT 2 bolo určených 2.970.000 eur.

Školský digitálny koordinátor má zabezpečovať poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania a spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní. Okrem toho tiež vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom, aktuálny digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí či pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti. Zabezpečovať má tiež poradenstvo v rámci digitálnych technológií, administráciu online testovaní či dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.