Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort školstva reagoval na výzvu iniciatívy Dajme hlas deťom

Na archívnej snímke lyžiarsky výcvik. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Iniciatíva chce, aby sa financie ušetrené počas pandémie na deťoch, ktoré sa nezúčastnili lyžiarskych výcvikov a škôl v prírode, vrátili deťom a podporili sa školy v organizovaní týchto aktivít.

Bratislava 10. mája (TASR) - Finančné prostriedky vyčlenené na príspevok na školu v prírode, ale aj na príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré neboli v rokoch 2020 a 2021 vyčerpané, boli použité na pokrytie výdavkov škôl spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na iniciatívu Dajme deťom hlas, ktorá žiada splatiť pandemický dlh voči žiakom.

Iniciatíva chce, aby sa financie ušetrené počas pandémie na deťoch, ktoré sa nezúčastnili lyžiarskych výcvikov a škôl v prírode, vrátili deťom a mladým a podporili sa školy v organizovaní týchto aktivít. Tvrdia, že počas pandémie sa v tomto smere ušetrilo 26,4 milióna eur. Z ministerstva poukázali, že rezort žiadne finančné prostriedky v tejto súvislosti neušetril, len ich využil na iný účel.

Rezort školstva uviedol, že v roku 2020 boli zriaďovateľom škôl a školských zariadení poskytnuté finančné prostriedky na tlač a distribúciu vzdelávacích materiálov, na zabezpečenie protipandemických a protiepidemiologických opatrení a na zabezpečenie dištančného vzdelávania. V roku 2021 im boli poskytnuté finančné prostriedky na jarné školy, na kombinované vzdelávanie či na testovanie na ochorenie COVID-19 a na dezinfekčné prostriedky a osobné ochranné pomôcky.

Úprava podmienok poskytovania príspevku na školu v prírode je možná len úpravou zákona, teda iba prijatím legislatívnej zmeny v zákone. Podľa rezortu školstva vzhľadom na vysoké nároky na štátny rozpočet v súčasnom období (pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, nárast cien energií i vysoký medziročný nárast počtu žiakov v regionálnom školstve) takáto zmena nie je možná.

"Ministerstvo môže v rozpočtovom roku prideliť školám príspevok na školu v prírode iba v súlade s platnou legislatívou a v závislosti od disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu," uviedli z rezortu školstva. V dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou v predchádzajúcom období je školám v roku 2022 umožnené požiadať o poskytnutie príspevku na školu v prírode a na lyžiarsky kurz i pre vyšší počet žiakov, ako je počet žiakov jedného ročníka.

V súvislosti s uvoľnením protipandemických opatrení eviduje ministerstvo za obdobie február až apríl v porovnaní s rokmi 2020 a 2021 nárast žiadostí o príspevok na školu v prírode a lyžiarsky kurz. "Školy v prírode sa za mesiace marec a apríl v roku 2022 zúčastnilo 750 žiakov, avšak výrazný nárast žiadostí predpokladáme v ďalších mesiacoch máj až jún a tiež v jesenných mesiacoch september až november, čo súvisí s obdobím roka, keď školy zvyknú školy v prírode organizovať," poznamenali z rezortu. Lyžiarskeho kurzu sa za obdobie január až apríl zúčastnilo 47.932 žiakov a v prípade priaznivých podmienok predpokladá rezort organizáciu lyžiarskych kurzov i v závere kalendárneho roka.