Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort školstva: Na pozíciu mentora sa môže prihlásiť 160 učiteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

O pozíciu mentora sa môžu uchádzať učitelia materských, základných alebo stredných škôl rôznych predmetov, s minimálnou dĺžkou praxe päť rokov.

Bratislava 13. mája (TASR) - S prechodom na novú formu vzdelávania po prijatí kurikulárnej reformy pomôžu učiteľom mentori. Ide o novú pozíciu v školstve, ktorú môže vykonávať 160 záujemcov. Prvých 16 regionálnych centier podpory učiteľov vznikne v septembri. Zriadenie a ich činnosť bude do roku 2025 financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Súčasťou reformy obsahu a foriem vzdelávania je aj vznik regionálnych mentorských centier. Úlohou regionálnych centier podpory pre učiteľov základných škôl bude poskytnúť kolegom - učiteľom individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na reformu.

"V priebehu marca nám bolo doručených 24 žiadostí, z ktorých 22 splnilo všetky predpísané podmienky. Odborní hodnotitelia posúdili kvalitu predložených žiadostí. Na základe výsledkov odborného hodnotenia budú 16 žiadateľom poskytnuté prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na zriadenie a činnosť regionálnych centier do roku 2025," uviedol riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva Martin Kríž.

Pripravovaná reforma počíta aj s novou rolou učiteľa v triede. Ten už nebude len odovzdávať informácie, ale stane sa odborným sprievodcom. Žiakov bude podľa rezortu školstva viesť k tomu, aby sa naučili informácie vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť. Pripraviť učiteľov na túto novú rolu pomôžu práve mentori. Pôsobiť budú v regionálnych centrách a od septembra ich bude 160.

"Z učiteľských konferencií a stretnutí, ktoré roky navštevujem, viem, že na Slovensku máme veľa kvalitných pedagógov. Sú to učitelia, ktorí sú kreatívni, pokrokoví, zavádzajú inovatívne metódy výučby, sledujú trendy vo vzdelávaní a snažia sa stále napredovať. Presne pre takýchto učiteľov je určená pozícia mentora," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Preto vyzval všetkých tvorivých učiteľov, aby sa prihlásili na voľné miesta mentorov v regionálnych centrách.

O pozíciu mentora sa môžu uchádzať učitelia materských, základných alebo stredných škôl rôznych predmetov, s minimálnou dĺžkou praxe päť rokov. Mentor ostane naďalej aktívny vo svojej škole s čiastočným úväzkom (približne dva až tri dni v týždni) a druhú časť pracovného úväzku sa bude venovať mentorskej činnosti. Odhadovaná priemerná odmena mentora je približne 800 – 850 eur/mesačne pri úväzku 18,7 hodiny. Výberové konania budú realizovať priamo zriaďovatelia centier v priebehu mája.

Regionálne centrá podpory učiteľov z prvej výzvy začnú fungovať od nového školského roka 2022/2023. Alokovaná suma z plánu obnovy na prevádzku prvých 16 centier je 9.411.400 eur. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov budú vyhlásené ďalšie dve výzvy na zriadenie podobných regionálnych centier. Konečný počet centier bude 40, celkový počet mentorov bude 400.