Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort školstva pripravil stratégiu internacionalizácie VŠ do 2030

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Stratégia poskytuje koncepciu na rozvoj internacionalizácie vysokého školstva ako efektívneho nástroja na zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumného prostredia.

Bratislava 8. decembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravilo stratégiu internacionalizácie vysokého školstva. Stratégia poskytuje koncepciu na rozvoj internacionalizácie vysokého školstva ako efektívneho nástroja na zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumného prostredia vo vysokých školách (VŠ) v SR do roku 2030. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu školstva, ktorý v stredu schválila vláda.

Vychádzajúc z cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 sú cieľmi stratégie zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie, zvýšenie dostupnosti vysokoškolského vzdelávania a medzinárodnej skúsenosti počas štúdia vo vysokej škole a modernizácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte internacionalizácie. "Na dosiahnutie týchto strategických cieľov stratégia stanovuje 16 opatrení založených na pokračovaní, respektíve zvyšovaní miery financovania existujúcich aktivít, zavádzaní nových schém financovania a zlepšovaní regulačného rámca na implementáciu internacionalizácie vo vysokých školách," uvádza sa v predloženom materiáli.

Slovenské vysoké školstvo sa v porovnaní s krajinami Vyšehradskej skupiny vyznačuje nižšou mierou otvorenosti vysokoškolského prostredia, čo sa prejavuje relatívne nízkym podielom cudzincov zapísaných na štúdium v slovenských vysokých školách, nízkym podielom zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v Slovenskej republike a nízkym podielom študentov, ktorí počas štúdia absolvujú medzinárodnú mobilitu v zahraničí. "V záujme naplnenia poslania slovenského vysokého školstva ako súčasti Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru musí slovenský vysokoškolský priestor spĺňať medzinárodné štandardy vo vzdelávaní a výskume a ponúkať kvalitné príležitosti na medzinárodnú spoluprácu," píše sa v materiáli.

Rezort školstva poznamenal, že na to, aby sa dosiahol účel internacionalizácie ako nástroja na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a výskumného prostredia vo vysokých školách, je v súčasnosti nevyhnutný prechod od realizácie aktivít v oblasti internacionalizácie ad hoc k ich implementácii na základe systémového rámca pre internacionalizáciu, definovaného na národnej úrovni.