Quantcast
< sekcia Slovensko

Gröhling: Naším cieľom je pripraviť moderné učivo hodné 21. storočia

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) Branislav Gröhling. Foto: TASR Michal Svítok

Nový štátny vzdelávací program chce dať školám dostatočnú slobodu a podporu v tom, aby vedeli vzdelávať moderne.

Bratislava 14. mája (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zaregistrovalo 370 podnetov od verejnosti vrátane žiakov a ich rodičov, ktorí sa zapojili do pripomienkovania reformy Vzdelávanie pre 21. storočie. "Takmer polovica z nich bola čiastočne alebo úplne zapracovaná," oznámil rezort o implementácii podnetov.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) zdôraznil, že ide o prvú reformu realizovanú "zdola". "Vôbec po prvý raz sa na príprave zmien v učive podieľajú samotné školy a navyše ich aj pripomienkovala verejnosť, rodičia či žiaci," vyzdvihol Gröhling. "Naším cieľom je pripraviť moderné učivo hodné 21. storočia, v ktorom žiakov naučíme nielen si zapamätať informácie, ale vyhľadávať ich, pracovať s nimi, prepájať poznatky z rôznych predmetov a použiť ich v praxi," dodal minister.

Podnety verejnosti smerovali najmä k potrebe zmien práce učiteľov na hodinách, pripomienky žiakov, ktorí do konzultačného procesu prispeli prostredníctvom Žiackeho poradného výboru, sa týkali napríklad želaných diskusií o environmentálnych témach.

Nový štátny vzdelávací program chce dať školám dostatočnú slobodu a podporu v tom, aby vedeli vzdelávať moderne. "Chceme učiť žiakov tak, aby vedeli samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe vedomostí a dát. Už dnes takto mnohé školy vedú svojich žiakov, no ďalšie nemajú odvahu s takýmito aktivitami začať," upozornil Martin Kríž z odboru kurikula a inovácií na ministerstve školstva.

Ďalším krokom bude vypracovanie vzdelávacích štandardov, ktoré prinesú nielen zmeny v obsahu učiva, ale aj zmeny v hodnotení žiakov či zážitkové vzdelávanie. Verejnosti ich chce rezort predstaviť na jeseň 2022, po tom, ako prejdú konzultačným procesom so všetkými dôležitými aktérmi z oblasti vzdelávania, vrátane rodičov i žiakov.

Prvé školy na dobrovoľnej báze budú vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho program v školskom roku 2023/2024. Plošne sa zmeny budú zavádzať v septembri 2026.

Východiskové dokumenty vo forme po zapracovaní pripomienok sú zverejnené na webovej stránke www.vzdelavanie21.sk.