Quantcast
< sekcia Slovensko

MŠVVaŠ: Výzva v rámci dotačnej schémy VEGA bude na ďalší rok vyhlásená

Na archívnej snímke nápis na budove, v ktorej sídli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na Stromovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ako vyplýva zo stanoviska rezortu školstva, zámer zrušiť odbor, ktorý doposiaľ administratívne zastrešoval agendu schémy VEGA, na tom nič nemení.

Bratislava 25. februára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR potvrdilo, že nová výzva v rámci dotačnej schémy VEGA na ďalší rok bude vyhlásená. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu školstva v reakcii na vyjadrenia predsedu VEGA Petra Múčku a podpredsedu Františka Gahéra. Tí tvrdia, že nie je jasné, či bude vyhlásená nová výzva, akým spôsobom bude ďalej fungovať VEGA a kto bude zabezpečovať jej agendu v rezorte školstva.

Rezort školstva odmieta tvrdenia, že jeho návrhy ohrozujú diverzitu súťažného financovania výskumu či samosprávu VEGA. "Odmietame tiež tvrdenia, že hrozí kolaps tejto dotačnej schémy," poznamenal rezort školstva. Múčka a Gahér vo svojom stanovisku uviedli, že hrozí zánik VEGA alebo jej nedobrovoľné a neopodstatnené pripojenie k Agentúre na podporu výskumu a vývoja, ktorá funguje na odlišných princípoch.

VEGA podľa ministerstva školstva nie je reálnou agentúrou. "Ide o schému koordinujúcu rozdeľovanie inštitucionálnej dotácie vysokým školám a Slovenskej akadémii vied," spresnil rezort školstva s tým, že si uvedomuje dôležitosť a prínosy dotačnej schémy VEGA a opakovane deklaroval záujem o jej zachovanie. "Uvedená schéma v súčasnej podobe ostáva a ostane zachovaná," poznamenal rezort školstva.

Ako ďalej vyplýva zo stanoviska rezortu školstva, zámer zrušiť odbor, ktorý doposiaľ administratívne zastrešoval agendu schémy VEGA, na tom nič nemení. "Je plne v kompetencii ministerstva rozhodovať o efektívnom nastavení procesov a zadelení administratívnej agendy svojim útvarom, respektíve organizáciám. Je úlohou a zodpovednosťou ministerstva čo najúčelnejšie využívať finančné prostriedky na zabezpečenie svojich úloh. Hľadanie vhodného administratívneho zabezpečenia schémy VEGA sleduje práve tento cieľ," poznamenalo ministerstvo školstva.

"Cieľom ministerstva je tiež vzdialiť schému VEGA od politického vplyvu. Jeden z návrhov predpokladá presun agendy na rezortnú organizáciu, ktorá má vlastného štatutára a vlastný odborný orgán nezávislý od ministerstva," ozrejmilo ministerstvo. Ďalší návrh predpokladá presun hodnotenia priamo pod vysoké školy, čo by znamenalo presun agendy úplne mimo dosahu ministerstva.