Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort školstva: Cieľom novely o športe je regulovať súťažný šport

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Novela zákona zavádza aj novú povinnosť pre športovú organizáciu – zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie o ostatných negatívnych javoch v športe.

Bratislava 17. júna (TASR) – Novelizovaný zákon o športe má regulovať výlučne súťažný šport. V návrhu legislatívnej úpravy, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK), sa preto nanovo definujú a spresňujú základné pojmy, vrátane definície športovca, športovej činnosti či športovej organizácie.

"Definícia športovej činnosti sa zužuje výlučne na vykonávanie športu alebo organizovanie športu, vzhľadom na to, že jej príliš široké vymedzenie spôsobovalo komplikácie v aplikačnej praxi," objasňuje v dôvodovej správe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. V návrhu sa zo zákona takisto vypúšťa pojem vrcholový športovec a talentovaný športovec.

Novo sa definuje aj školský šport, ktorý je financovaný štátnymi prostriedkami z MŠVVŠ priamo a nie cez financovanie zriaďovateľov škôl a školských zariadení. V rámci financovania z kapitoly rezortu školstva sa na školský šport vyčleňujú dve percentá z celkovej alokácie určenej pre financovanie športu. "Aplikačná prax najmä v období pandémie ochorenia COVID-19 ukázala, že je potrebné z hľadiska zdravia detí a mládeže výraznejšie zvýšiť podporu športu na školách," objasňuje ministerstvo.

Pri celkovom rozdelení alokácie pre šport sa zvyšuje o dve percentá príspevok pre národné športové zväzy na 82 percent, rezort argumentuje rozširujúcou definíciou uznávania právnických osôb za národné športové zväzy, ktorá umožní tento status dosiahnuť aj podporovaným športovým zväzom tzv. "neuznaných športov". "Zároveň budú môcť národné športové zväzy použiť zvýšený príspevok na organizáciu medzinárodných podujatí na Slovensku, na ktoré už nebude ministerstvo školstva poskytovať osobitnú podporu," dodal rezort.

Novela zákona zavádza aj novú povinnosť pre športovú organizáciu – zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie o ostatných negatívnych javoch v športe. Rozširuje sa tým edukačné pôsobenie okrem boja s dopingom aj na iné negatívne javy v športe - športovú korupciu, divácke násilie, rasizmus, podvody, manipulácie súťaží.

Úprava nahrádza tiež výkon funkciu kontrolóra kontrolným orgánom. "Doterajšia prax poukázala na požiadavku, aby výkon kontrolnej funkcie zabezpečovalo a vykonávalo viacero osôb,“ osvetľuje predkladateľ.