< sekcia Slovensko

Územie Slovenska by malo byť viac pokryté varovnými sirénami

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Zaujímavosťou je, že sirény budú umiestnené aj na 38 stožiaroch so solárnym panelom a ďalších 33 slnečných panelov bude na strechách budov.

Bratislava 19. novembra (TASR) - Do konca roka 2022 by sa malo zvýšiť pokrytie Slovenska varovnými sirénami. Výstavbou 620 nových diaľkovo ovládaných elektronických sirén v 465 mestách a obciach po celom území SR má stúpnuť na 80 percent. Slovensko na projekt získalo 24,9 milióna eur z eurofondov. S realizáciou sa začalo v marci tohto roka. TASR o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí. "V súčasnosti je pokrytých účinným výstražným signálom sirén 58 percent obyvateľov žijúcich na trvalo obývanom zastavanom území Slovenska. Toto pokrytie zabezpečuje 911 elektronických sirén vo vlastníctve MV SR a 844 elektronických sirén autonómnych systémov, ktoré vlastnia a prevádzkujú ohrozovatelia, napríklad závody, elektrárne, zimné štadióny," priblížila Fabianová.

Systém sa ovláda z deviatich varovacích a vyrozumievacích centier civilnej ochrany (VVC CO). Jedno je republikové a osem krajských.

Nové elektronické sirény nahradia na viacerých miestach elektromotorické sirény vybudované pred 30 rokmi. "Tieto sirény sú už zastarané, teda aj poruchové, pričom mnohé komponenty potrebné na ich prevádzku sa prestali vyrábať," vysvetlila Fabianová. Stavajú sa tiež v lokalitách, kde sirény chýbajú a kde obce nemajú bezdrôtový rozhlas, ktorý popri sirénach slúži ako ďalší technický prostriedok varovania obyvateľstva.

"Zaujímavosťou je, že sirény budú umiestnené aj na 38 stožiaroch so solárnym panelom a ďalších 33 slnečných panelov bude na strechách budov, kde je problematické zavedenie elektrických káblov," upozornilo ministerstvo.

Sirény umožnia okrem šírenia základných signálov ohrozenia aj odvysielanie hovorenej reči zo zvukového záznamu z príslušného VVC CO celoplošne pre vybrané mestá a obce.

V rámci projektu sa okrem sirén postaví aj 35 komunikačných jednotiek, ktoré zbierajú, vyhodnocujú a zasielajú informácie o technickom stave koncových prvkov siete sirén na územne príslušné VVC CO krajov a republiky, ktoré umožnia komunikáciu prostredníctvom telemetrického monitorovacieho systému.