Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort vnútra: Integrovaný záchranný systém by mohol prejsť zmenami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

V rámci hlavných oblastí rozvoja sa štát plánuje zamerať na ďalšie rozširovanie technických možností pre ohlasovanie udalostí a stavov tiesne, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Bratislava 13. januára (TASR) - Úlohy a postavenie integrovaného záchranného systému (IZS) by sa mohli nanovo definovať. Vypracovanie nového znenia zákona navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR v Koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Súčasná legislatíva podľa rezortu poskytuje obmedzené možnosti pre rozvoj IZS. Lepšie riešenie rôznych typov udalostí z tiesňových liniek by mohla zabezpečiť transformácia koordinačných stredísk na integrované bezpečnostné centrá.

"Navrhuje sa budovať integrované bezpečnostné centrá ako spoločné pracoviská zástupcov hasičov, polície, zdravotníkov, civilnej ochrany a orgánov krízového riadenia (krízového štábu a bezpečnostnej rady), s možným zapojením mestských polícií s benefitom priamej koordinovanej spolupráce pri riešení akýchkoľvek udalostí ohrozujúcich životy, zdravie, majetok a životné prostredie," uvádza sa v materiáli.

K rozvoju IZS by mohlo prispieť aj plnohodnotné zapojenie dobrovoľníkov či spolupráca s akademickou obcou. Potenciál vidí predkladateľ tiež v oblasti pripravenosti a v oblasti realizácie opatrení civilnej ochrany.

V rámci hlavných oblastí rozvoja sa štát plánuje zamerať na ďalšie rozširovanie technických možností pre ohlasovanie udalostí a stavov tiesne, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zámerom je aj budovanie koordinačných stredísk a štandardizácia postupov pri koordinácii viacerých záchranných zložiek. Zaviesť by sa mohol tiež manažment kvality, ktorým by okrem kontroly postupov a procesov dohliadal aj na dostupné ľudské a materiálne zdroje, ako aj legislatívne a organizačné podmienky na zabezpečenie činností koordinačných stredísk.

Predloženie a schválenie koncepcie patrí k míľnikom Plánu obnovy a odolnosti SR. Po schválení koncepcie vládou by malo nasledovať vypracovanie akčného plánu jej realizácie.