Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort zdravotníctva chce podporiť vstup inovatívnych liekov na trh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ministerstvo priznalo, že na Slovensku aktuálne nie je štandardne hradená väčšina nových inovatívnych liekov.

Bratislava 22. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) chce podporiť vstup nových inovatívnych liekov, ako aj generických a biologicky podobných liekov, ktoré pomáhajú znižovať finančné náklady z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Vyplýva to z legislatívneho zámeru novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

"Prioritnou motiváciou novelizácie zákona je zabezpečiť pre pacientov nové terapie, ktoré sú bežne dostupné v iných európskych krajinách," uviedlo MZ SR v predbežnom materiáli. Taktiež chce priniesť preventívne opatrenia, ktorých účelom je predísť odchodu nenahraditeľných liekov z úhradového systému, zvýšiť efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov na lieky a ostatné zdravotnícke technológie, či napríklad zjednodušiť a zefektívniť rozhodovacie procesy.

Rezort priznal, že na Slovensku aktuálne nie je štandardne hradená väčšina nových inovatívnych liekov. Ich úhrada musí byť schválená zdravotnou poisťovňou individuálne, teda prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi z prostriedkov verejného zdravotného poistenia sa líši v závislosti od zdravotnej poisťovne.

Súčasná právna úprava neumožňuje flexibilne reflektovať situáciu na trhu. MZ SR uviedlo, že nie je možné automaticky napríklad zohľadniť úsporu, ktorú prináša vstup generických a biologicky podobných liekov na slovenský trh či nedostupnosť referenčného lieku. To spôsobuje, že pre pacientov je dostupný výlučne liek s vyšším doplatkom.

Takýto stav podľa rezortu neumožňuje zohľadniť osobitné trhové situácie, čo vedie držiteľov registrácie liekov ku komerčnému rozhodnutiu stiahnuť nenahraditeľný liek zo slovenského trhu alebo ho nechať dostupný výlučne prostredníctvom výnimkového režimu úhrady, ktorý podlieha administratívnej záťaži lekárov a zdravotných poisťovní.

Návrh by mal ísť do pripomienkového konania v auguste.