< sekcia Slovensko

Rezort zdravotníctva chce novelami predchádzať zbytočným úmrtiam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že ľudský život je najdôležitejšia hodnota, ktorá je chránená mnohými právnymi predpismi.

Bratislava 11. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva MZ (SR) sa zaoberá požiadavkami na legislatívne zmeny, ktoré by chránili pacientov pred smrťou pre zanedbanie lekárskej starostlivosti. Na problematiku upozornila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Kompetentné inštitúcie vyzvala, aby sa zaoberali požiadavkami rodičov, ktorých deti prišli o život pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti.

"So zámerom zabezpečiť, aby v praxi fungovali aj mechanizmy, ktoré by eliminovali akékoľvek nekalé praktiky v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (jeho súčasťou je aj  nakladanie so zdravotnou dokumentáciou), sme s rezortom spravodlivosti spolupracovali na príprave novelizácie trestného poriadku a jeho paragrafovom znení," vysvetlila pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Rezort rieši zmenu legislatívy, ktorá patrí do jeho kompetencie.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa situáciou rodičov zosnulých detí začala zaoberať minulý rok, keď sa na ňu viacerí z nich obrátili. Ako tvrdí, po preskúmaní ich prípadov zistila, že v rámci svojich kompetencií má obmedzené možností, ako im pomôcť. Napriek tomu sa s rodičmi stretla a rozhodla sa vo veci konať v medziach, ktoré jej dovoľuje zákon.

"Vzhľadom na citlivosť témy, ktorá bola obsahom jednotlivých podnetov, som považovala za svoju povinnosť nielen ako verejnej ochrankyne práv, ale aj ako človeka, stretnúť sa osobne s rodičmi detí. Po stretnutí s nimi som sa rozhodla urobiť pre nich maximum v rámci svojich zákonných kompetencií," uviedla verejná ochrankyňa práv.

Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva sa aktuálne pripravuje aj novelizácia zdravotníckych zákonov. "Napríklad zákona o zdravotných poisťovniach, v ktorého ustanoveniach týkajúcich sa výkonu dohľadu sa navrhuje zaviazať tretie osoby k súčinnosti pri výkone dohľadu a zároveň sa navrhuje upraviť dĺžka konania pred Úradom pre dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti," spresnila.

Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že ľudský život je najdôležitejšia hodnota, ktorá je chránená mnohými právnymi predpismi, a to najmä Ústavou SR, zákonmi z oblasti zdravotníctva, ako aj trestným zákonom. Povinnosti zdravotníckych pracovníkov v platnej legislatíve sú podľa MZ SR nastavené tak, aby bola efektívne poskytovaná zdravotná starostlivosť a aby smerovala k ochrane ľudského života.

Ako Eliášová dodala, slovenská legislatíva týkajúca sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, a tiež ďalšie právne normy s ňou súvisiace, sú nastavené tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovali kvalitnú zdravotnú starostlivosť v zmysle medzinárodných odporúčaní a smerníc, ako aj dodržiavania všetkých odborných postupov. "Je záväzné pre všetkých zdravotníckych pracovníkov riadiť sa týmito predpismi," uzavrela.