< sekcia Slovensko

Vyhlásili 3. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

Na snímke minister životného prostredia SR Peter Žiga. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Cena Slovenskej republiky za krajinu je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku.

Zvolen 27. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásili v týchto dňoch 3. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu.

Oprávnenými kandidátmi na ocenenie sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie. Kandidáti sa prihlasujú na základe realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení spĺňajúcich kritériá pre posudzovanie ceny. Nominovaní môžu byť (po súhlase) aj treťou stranou.

O ocenenie sa môžu opakovane uchádzať oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov.

"Odbornému hodnoteniu nominovaných projektov predchádza administratívna kontrola. V rámci odborného hodnotenia prezentuje každý z kandidátov svoj projekt a následne prebieha diskusia s členmi odbornej komisie. Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti," približuje proces hodnotenia riaditeľ Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov SAŽP, manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu Martin Lakanda.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Laureátom prvého ročníka sa v roku 2010 stala Nadácia Ekopolis s Projektom trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis. V druhom ročníku si cenu odniesla Čiernohronská železnica, n. o., s projektom Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. Laureáti boli v nasledujúcom roku nominovaní na Cenu Rady Európy za krajinu.

Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu a potrebné nominačné dokumenty sú na webstránke www.cenazakrajinu.sk.