Quantcast
< sekcia Slovensko

MŽP: Inšpektori uložili vlani vyše 200 pokút za viac než 200.000 eur

Ilustračné foto Foto: TASR/PZ

Zo 124 vlaňajších kontrol zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami konštatovali inšpektori porušenie zákona na ochranu akosti vôd približne pri každej druhej kontrole.

Bratislava 18. februára (TASR) - Inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) zistili minulý rok porušenie právnych predpisov pri pätine z 1098 kontrol a uložili 202 pokút v celkovej výške 211.972 eur. Tú najvyššiu dostala spoločnosť Slovenská plavba a prístavy - Lodenica. Zaplatiť musela 16.597 eur.

"Dostala ju za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami. Pri rozrezávaní zvyškov starých lodí vtedy unikli ropné látky, ktoré spôsobili mimoriadne zhoršenie vôd v Malom Dunaji," informoval TASR hovorca zeleného rezortu Maroš Stano. Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Bratislavská vodárenská spoločnosť dostala pokutu 10.000 eur za nedovolené vypúšťanie splaškových odpadových vôd v bezdažďovom období do vodného toku Výtržina v Holíči. Po 5000 eur museli zase zaplatiť spoločnosti K+R v Dunajskej Lužnej a Bioplyn v Horovciach v okrese Púchov. Porušili povinnosti pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, čím spôsobili mimoriadne zhoršenie vôd.

"Inšpektori ochrany vôd kontrolovali predovšetkým dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh," priblížil Stano s tým, že inšpektori zaregistrovali 117 prípadov mimoriadneho zhoršenia vôd, čo je približne na úrovni roka 2011. "Najčastejšie ho spôsobilo ľudské konanie a nevyhovujúci technický stav zariadenia a objektov, v ktorých sa zaobchádzalo so škodlivými látkami. V najväčšej miere sa na mimoriadnom zhoršení vôd podieľali ropné látky," dodal.

Zo 124 vlaňajších kontrol zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami konštatovali inšpektori porušenie zákonných ustanovení na ochranu akosti vôd približne pri každej druhej kontrole. Nedostatky zistili najmä pri kontrolách zásobných a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov, stáčacích, výdajných a skladovacích manipulačných plôch, žúmp na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav a skladovacích plôch na uskladnenie týchto hnojív a štiav.

Zo 78 kontrol zameraných najmä na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd zistili inšpektori porušenie zákonných ustanovení takmer pri dvoch tretinách. Pri 40 kontrolách dodržiavania zákona o prevencii závažných priemyselných havárií zistili inšpektori porušenie právnych noriem v štyroch prípadoch. Naopak, žiadne porušenie právnych predpisov nezistili pri ôsmich kontrolách dodržiavania zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh.