Quantcast
< sekcia Slovensko

Envirorezort: SR by z Modernizačného fondu mohla získať miliardy eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Predpokladaný objem investícií je 2,6 miliardy eur, čo zodpovedá približne 52 miliónom emisných kvót.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovensko by mohlo na podporu investícií, ktoré majú pomôcť k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, získať z európskeho Modernizačného fondu (MoF) asi 2,6 miliardy eur do roku 2030. Predpokladá to návrh investičnej stratégie, ktorá má nastaviť spôsob využitia finančných prostriedkov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom Modernizačného fondu je podporiť investície zamerané na dekarbonizáciu energetiky a priemyslu, znižovanie emisií skleníkových plynov, zabezpečenie postupného prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a dosiahnutie klimatickej neutrality najneskôr v roku 2050. "Cieľom Investičnej stratégie je transparentne nastaviť spôsob využitia finančných prostriedkov fondu v podmienkach SR, určiť predpokladaný objem financií na jednotlivé oprávnené investičné oblasti a ich časové rozloženie na jednotlivé roky počas desaťročného obdobia," priblížil envirorezort.

Predpokladaný objem investícií je 2,6 miliardy eur, čo zodpovedá približne 52 miliónom emisných kvót. Celkový objem prostriedkov MoF bude závisieť od vývoja ceny emisných kvót v rokoch 2021 až 2030. Podiel emisných kvót z fondu určený pre Slovensko je majetkom SR a mal by byť plnený z dvoch zdrojov, uviedlo MŽP. Spresnilo, že ide o celkový európsky podiel emisných kvót určený na obchodovanie formou aukcie. Druhým zdrojom by mohlo byť dobrovoľné zvýšenie fondu z celkového aukčného podielu SR.

Z prostriedkov Modernizačného fondu by mohla byť podporená oblasť výroby tepla pre komerčné účely, píše sa v materiáli. Financie by mohli ísť na využitie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, zvyšovanie energetickej efektívnosti pri ich výrobe. Podľa materiálu by malo ísť aj o podporu dekarbonizácie priemyslu a náhrady spaľovania uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemysle.

"Každý rok podľa vykonávacieho nariadenia k fondu SR poskytne Európskej investičnej banke a Investičnému výboru do 30. novembra indikatívny zoznam investícií, ktoré má SR v úmysle predložiť na financovanie z prostriedkov MoF v nasledujúcich dvoch kalendárnych rokoch," poukázal envirorezort.