Quantcast
< sekcia Slovensko

Envirorezort: K poškodeniu finančných záujmov SR a EÚ nedochádza

Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Envirorezort uviedol, že problematika nezrovnalostí je pomerne zložitá a zahŕňa evidencie, aktualizácie a vymáhania, ako aj správy pohľadávky štátu, vzniknutej s konkrétnou nezrovnalosťou.

Bratislava 8. augusta (TASR) - Nedošlo, ani nedochádza k poškodeniu finančných záujmov SR a EÚ. V reakcii na vyjadrenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, že Slovensko môže prísť pre nezrovnalosti o milióny eur z eurofondov, to pre TASR uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

V reakcii envirorezortu sa uvádza, že NKÚ SR kontroloval nezrovnalosti programového obdobia 2014 - 2020 a možnosti ich riešenia. "Účelom kontroly bolo preveriť systém riadenia a spätného získavania informácií o finančných pochybeniach či nezrovnalostiach. Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Sprostredkovateľský orgán Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) bezodkladne prijali nápravné opatrenia," uvádza sa v reakcii.

Pre vyrovnanie finančných prostriedkov právnym poriadkom SR má envirorezort zavedené aj iné mechanizmy - využitie dohody o splátkach, respektíve dohody o odklade plnenia či uplatnenie nároku poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na príslušnom súde.

MŽP SR uviedlo, že problematika nezrovnalostí je pomerne zložitá a zahŕňa evidencie, aktualizácie a vymáhania, ako aj správy pohľadávky štátu, vzniknutej s konkrétnou nezrovnalosťou. "Množstvo nezrovnalostí je evidovaných v rámci prebiehajúcich vyšetrovaní a trestných konaní. Navyše, riadiaci, respektíve sprostredkovateľský orgán sa od orgánov činných v trestnom konaní často nevie dostať k aktuálnym informáciám," konštatuje sa v stanovisku.

Za najzásadnejší problém však envirorezort považuje pomerne rozsiahly okruh prípadov nezrovnalostí, vyplývajúcich z auditov a certifikačných overovaní zo strany Úradu vládneho auditu, respektíve Ministerstva financií SR, pri ktorých sa zo strany kontrolných orgánov zistili porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania. "Okrem zákaziek s nízkou hodnotou na vymáhanie takých nezrovnalostí je potrebné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). V praxi sa však často stretávame so situáciou, keď sa zistenia audítorov ÚVO nepotvrdia a vymožiteľnosť nezrovnalosti sa tak stáva obtiažnou, až priam nemožnou," uviedol envirorezort. Ako doplnil, zodpovedným rezortom poslal návrhy na riešenie.

Nedostatočné čerpanie fondov EÚ nie je jediným vážnym problémom Slovenska. Štát sa borí pri eurofondoch aj s množstvom nezrovnalostí, keď ich z predošlého programového obdobia eviduje za takmer 101 miliónov eur a v aktuálnom období sú spochybnené projekty za dve miliardy eur. Nezrovnalosti, ktoré štát nevymôže od prijímateľov, musí v konečnom dôsledku uhradiť z vlastného rozpočtu, upozornil NKÚ SR.