Quantcast
< sekcia Slovensko

Envirorezort prijíma opatrenia na zlepšenie odpadového hospodárstva

Ilusstračná snímka. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) tento týždeň upozornilo, že na Slovensku je nedostatočne financovaný triedený zber obalov a neobalových výrobkov.

Bratislava 22. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prijíma opatrenia na zabezpečenie životaschopnosti financovania odpadového hospodárstva a tiež, aby sa odpad čo najviac triedil, recykloval a čo najmenej skládkoval. Envirorezort to uviedol v reakcii na kritiku financovania triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov. Priznáva, že odpadové hospodárstvo a financovanie triedeného zberu sa na Slovensku v minulosti dlhodobo zanedbávalo.

Rezort vymenoval viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť zlepšiť situáciu. Ľahšie recyklovateľné obaly by mala zvýhodniť tzv. ekomodulácia. V tejto súvislosti Slovensko a tiež ostatné štáty EÚ čakajú podľa MŽP na metodické usmernenie, ktoré pripravuje Európska komisia. To pomôže nastaviť spôsob, ako vypočítavať poplatok pre výrobcov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré uvádzajú na trh vybrané výrobky.

Stabilizácii odpadového hospodárstva majú pomôcť aj zmeny v zákone o odpadoch, ktoré uprednostňujú triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Nová legislatíva zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom a tiež skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok. Zastaviť sa tiež má podfinancovanie systému triedeného zberu, aby sa zabezpečilo jeho udržateľné financovanie do budúcnosti.

MŽP tiež priblížilo, že po prvý raz kvalifikovane vyčíslilo reálne náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie materiálov. Novinkou je, že účastníci triedenia musia viesť transparentné účty, aby si mohli verejnosť aj výrobcovia tovarov overiť ich efektivitu.

Pripomína tiež, že od roku 2021 platí povinnosť triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí približne polovicu odpadu, končiaceho na skládkach. Rovnako, že od januára 2022 sa na Slovensku stane realitou transparentný systém zálohovania nápojových obalov.

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) tento týždeň upozornilo, že na Slovensku je nedostatočne financovaný triedený zber obalov a neobalových výrobkov. Vyzvalo MŽP, aby situáciu urýchlene riešilo. Navrhuje aj niekoľko opatrení na riešenie situácie. Envirorezort podľa svojho stanoviska oceňuje občianske združenia, ktoré prichádzajú s konkrétnymi riešeniami. Deklaroval, že preskúma navrhované opatrenia a preverí súčasné podmienky a budúce možnosti v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.