< sekcia Slovensko

Envirorezort vyzdvihuje správu vojenských lesov

Ilustračné foto. Foto: teraz.sk

Za envirorezort ocenil aktivity rezortu obrany pri starostlivosti o vojenské lesy.

Bratislava 11. júna (TASR) – Model správy vojenských lesov je inšpiratívnym príkladom aj pre starostlivosť o lesy v národných parkoch. Po piatkovom stretnutí s predstaviteľmi Ministerstva obrany SR v odštepnom závode Vojenských lesov a majetkov SR v Kamenici nad Cirochou to uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) Michal Kiča.

V prípade vojenských lesov poukázal na to, že "MŽP vidí v tomto nastavení výkonu správy pozemkov vo vlastníctve štátu, ale aj osobitného výkonu štátnej správy, paralelu k vytvoreniu efektívneho modelu riadenia národných parkov".

Kiča pripomenul, že envirorezort vníma národné parky ako najvzácnejšie územia z hľadiska ochrany biodiverzity a zmierňovania dôsledkov zmeny klímy. Priznal, že pri ich správe naráža na konflikt štátnych subjektov, patriacich pod rezort pôdohospodárstva. Pripomenul zároveň, že presadzuje prevedenie správy tých lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3., 4. a 5. stupni ochrany, pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

Za envirorezort ocenil aktivity rezortu obrany pri starostlivosti o vojenské lesy. Kiča vyzdvihol konštruktívny prístup pri úprave hraníc území pralesov, ktoré sú súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Vo vojenskom obvode Valaškovce, ktoré spravuje odštepný závod Vojenských lesov a majetkov v Kamenici nad Cirochou, sa nachádza časť komponentu Vihorlat, ktorého súčasťou je v roku 2020 vyhlásená prírodná rezervácia Vihorlatský Prales. Navrhovaná na doplnenie do lokality UNESCO tu je aj národná prírodná rezervácia Kyjovský prales.