< sekcia Slovensko

Na Slovenskom štíte 2019 sa cvičili aj operácie na ochranu hranice

Na snímke dynamické ukážky spôsobilostí cvičiacich jednotiek na medzinárodnárodnom vojenskom cvičení Slovenský štít 2019 v priestoroch Centra výcviku Lešť 12. novembra 2019. Foto: TASR Ján Krošlák

Cvičenie Slovenský štít 2019 je tohtoročným najvýznamnejším národným cvičením našich ozbrojených síl s medzinárodnou účasťou, uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).

Lešť 12. novembra (TASR) - Na plnenie úloh v rámci obrany štátnej hranice bolo zamerané tohtoročné cvičenie Slovenský štít 2019 (Slovak Shield 2019). V priestoroch Centra výcviku Lešť a Posádkového cvičiska Kolíňanský vrch sa ho počas dvoch týždňov trvania zúčastňovalo približne 2800 vojakov.

„Cvičenie Slovenský štít 2019 je tohtoročným najvýznamnejším národným cvičením našich ozbrojených síl s medzinárodnou účasťou, počas ktorého si profesionálni vojaci spolu s kolegami z krajín V4, Portugalska a USA preverili v náročných podmienkach svoju pripravenosť,“ uviedol na záver cvičenia v Centre výcviku Lešť minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).

"Cvičenie prinieslo množstvo poznatkov, ktoré budú zúročené v praxi a budú implementované aj do plánovacích procesov na rok 2020. Zapojené boli do neho nielen Ozbrojené sily SR, ale aj vojenská polícia a prvky vojenského spravodajstva," konštatoval náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. "V rámci cvičenia boli vykonané aj bojové streľby," dodal. Cvičenie overilo tiež psychickú odolnosť vojakov v dlhodobom prežití v teréne.

Na snímke dynamické ukážky spôsobilostí cvičiacich jednotiek na medzinárodnárodnom vojenskom cvičení Slovenský štít 2019 v priestoroch Centra výcviku Lešť 12. novembra 2019.
Foto: TASR Ján Krošlák


Slovenský štít 2019 bol rozdelený na veliteľsko-štábnu časť, v rámci ktorej si vojaci preverili systém velenia a riadenia mechanizovanej brigády pri plánovaní a riadení bojových operácií a práporné taktické cvičenie s bojovými streľbami, ktoré bolo zamerané práve na obranu suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky.