< sekcia Slovensko

Na Slovensku sa bude dať študovať kánonické právo

Na snímke budova Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský

Štúdium bude zabezpečované odborníkmi v oblasti kánonického práva, práva a katolíckej teológie na Slovensku.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Na Slovensku sa bude dať od akademického roka 2020/2021 študovať aj kánonické právo. Právnická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave otvára magisterské a doktorandské štúdium kánonického práva v dennej aj externej forme. Informuje o tom UK na svojom webe.

Štúdium bude zabezpečované odborníkmi v oblasti kánonického práva, práva a katolíckej teológie na Slovensku.

Magisterské štúdium kánonického práva ponúkne poslucháčovi široké spektrum predmetov, ide napríklad o biblické a rímske právo, dejiny a teológiu kánonického práva, trestné, majetkové a manželské kánonické právo, či latinský jazyk, vzťahy cirkví a štátu, alebo anglickú a taliansku právnu terminológiu. Doktorandské štúdium kánonického práva sa člení na pedagogickú a vedeckú časť.

Pri zabezpečení magisterského stupňa štúdia kánonického práva spolupracuje Právnická fakulta UK s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK.