Quantcast
< sekcia Slovensko

Žiaci by sa na triednických hodinách mohli rozprávať aj o korupcii

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Vzdelávanie o čestnosti a férovosti v slovenských stredných a základných školách je podľa Nadácie Zastavme korupciu overeným "antikorupčným očkovaním" pre budúcnosť.

Bratislava 11. januára (TASR) - Triednické hodiny v školách by sa mohli využívať na hodnotové vzdelávanie a rozhovory so žiakmi o korupcii či etických dilemách. Zmenu do škôl prináša spolupráca Nadácie Zastavme korupciu a Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Školy budú mať k dispozícii metodiku na jeden školský rok. TASR o tom informovala Lucia Pazičová z Nadácie Zastavme korupciu.

"Som rada, že sa nám vďaka spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu podarilo vytvoriť metodiku pre triednych učiteľov a učiteľky, ktorí tak získajú praktický nástroj, ako viesť svojich žiakov k férovosti, etickosti a čestnosti. Metodika je súčasťou širšieho konceptu nadpredmetového hodnotového vzdelávania v školách, ktorého zavádzanie bude podporené aj v rámci pripravovaných zmien kurikula základného vzdelávania," uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Nadácia Zastavme korupciu pod metodickým vedením ŠPÚ vytvorila manuál pre jeden školský rok. Ide o sériu desiatich na seba nadväzujúcich modelových triednických hodín, ktoré rozvíjajú témy ako férová tvorba triednych pravidiel, každodenné etické dilemy či prečo je výhodnejšie nepodvádzať. Na augustový webinár, ktorý novú metodiku predstavil, sa prihlásilo okolo šesťdesiat učiteľov z celého Slovenska.

Vzdelávanie o čestnosti a férovosti v slovenských stredných a základných školách je podľa nadácie overeným "antikorupčným očkovaním" pre budúcnosť. "Triednické hodiny nemusia slúžiť len na suché organizačné a administratívne úkony – sú vzácnym priestorom, ktorý triedny učiteľ môže využiť na vedenie triedy k férovosti a rešpektujúcej komunikácii," skonštatovala spoluautorka metodiky Zuzana Vasičák Očenášová.