< sekcia Slovensko

Na veliteľstve operácie Irini by mohlo pôsobiť päť slovenských vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Návrh na vyslanie ešte musí odobriť vláda aj parlament.

Bratislava 15. septembra (TASR) – Na veliteľstve operácie EUNAVFOR MED Irini by od novembra mohlo pôsobiť do piatich príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh na vyslanie musí odobriť vláda i parlament.

O vzniku operácie Irini rozhodla Rada Európskej únie v marci. Pôsobí v oblasti pozdĺž východnej časti pobrežia Líbye v medzinárodných vodách. „Jej hlavnou úlohou je prispievať k vykonávaniu zbrojného embarga OSN voči Líbyi prostredníctvom vzdušných, satelitných a námorných prostriedkov,“ približuje materiál. Nasadenie prostriedkov Irini má umožniť nielen monitorovanie, ale aj zastavovanie a inšpekcie podozrivých lodí. Podpornou úlohou je zhromažďovanie informácií o nedovolenom vývoze ropy z Líbye vrátane surovej ropy a rafinovaných ropných produktov. Operácia má taktiež pomáhať pri rozvoji kapacít a pri výcviku líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva. Prispieť má aj k narušeniu obchodného modelu sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.

Súčasný mandát operácie Irini platí do 31. marca 2021, pričom Politický a bezpečnostný výbor Európskej únie (EÚ) musí každé štyri mesiace posúdiť, či jej pôsobenie nespôsobuje nárast počtu migrantov, a opätovne potvrdiť schválenie operácie.

Slovenská republika už má skúsenosť s operáciou Európskej únie v Stredomorí. Predchodkyňou operácie Irini bola EUNAVFOR MED Sophia, v ktorej v rokoch 2017/2018 pôsobilo v dvoch šesťmesačných rotáciách desať príslušníkov Vojenskej polície ako tzv. boarding team na lodi Námorných síl Spolkovej republiky Nemecko. „V súčasnosti SR komunikuje so Spolkovou republikou Nemecko o možnostiach obnovenia tejto spolupráce v rámci operácie Irini,“ uvádzajú predkladatelia. Zároveň Slovenská republika podporila operáciu EUNAVFOR MED Sophia aj dobrovoľným príspevkom v celkovej výške 75.000 eur na výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva. Keďže financie neboli vyčerpané, preniesli ich na rovnaký účel v rámci operácie Irini.