Quantcast
< sekcia Slovensko

Na všetkých súdoch sa pojednávania budú nahrávať

Ilustračné foto Foto: TASR

Elektronizácia slovenského súdnictva vstupuje do ďalšej etapy. V občianskom súdnom konaní sa začne popri zápisnici z pojednávaní vyhotovovať i zvukový záznam.

Bratislava 1. marca (TASR) – Elektronizácia slovenského súdnictva vstupuje do ďalšej etapy. V občianskom súdnom konaní sa začne popri zápisnici z pojednávaní vyhotovovať i zvukový záznam. Vyplýva to z novely Občianskeho súdneho poriadku, v časti, ktorá dnes vstupuje do platnosti.

Na všetkých súdoch sa od pondelka (2.3.) začnú nahrávať pojednávania, a to civilné aj trestné. Ministerstvo spravodlivosti SR informovalo, že nahrávacím zariadením vybavilo všetkých 510 pojednávacích miestností. Vo väčších je napojené na sústavu mikrofónov. V menších, podľa hovorkyne rezortu Alexandry Donevovej, postačí diktafón.

„Jednou z hlavných výhod je zvýšenie tlaku na dodržiavanie zákonnosti a dôstojnosti pojednávania, teda správania sa všetkých osôb prítomných v pojednávacej miestnosti,“ objasnila význam opatrenia Donevová.

Rezort predpokladá, že zvukový záznam poslúži aj pri riešení sporov o správnosť protokolácie, prípadne v rámci disciplinárneho konania. Zvukový záznam sa bude uchovávať na nosiči dát, ktorý je súčasťou súdneho spisu, prípadne iným spôsobom.

Urýchlenie pojednávaní sa od ich nahrávania nedá očakávať. Zvukový záznam nebude suplovať ručne písanú zápisnicu, ktorú sudcovia alebo strany sporu ešte stále na pojednávaniach diktujú zapisovateľkám. Donevová vysvetlila, že s významnejšími zmenami sa počíta pri rekodifikácii civilného procesného práva.

Tu sa v rámci zjednodušovania vedenia pojednávaní navrhuje upustiť od obligatórneho spisovania zápisníc a zavádza sa, že zápisnica sa bude robiť, ak to súd považuje za vhodné a účelné. O tejto reforme bude v druhom čítaní rokovať parlament na marcovej schôdzi.

Proti nahrávaniu pojednávaní sa ozvali kritické hlasy z radov sudcov i súdnych úradníkov, ktorí sa obávajú zvýšeného množstva práce. „Z hľadiska zákona jedinou zmenou je, že na začiatku pojednávanie je potrebné zapnúť nahrávacie zariadenie, na konci ho vypnúť a následne nosič s nahrávkou založiť do spisu,“ reaguje na to Donevová.

Z hľadiska vedenia pojednávania, vykonávania listinných dôkazov a protokolácie sa nič nemení, zdôraznila. „Keďže už mnohí sudcovia pojednávania nahrávajú, v mnohých prípadoch nedôjde k žiadnej zmene." Ešte pred prvým zapnutím diktafónov v súdnych miestnostiach prišiel Smer-SD s opravou tejto vlastnej reformy. Poslankyňa vládnej strany a podpredsedníčka Ústavnoprávneho výboru Anna Vitteková predložila tento týždeň v parlamente návrh na zúženie povinností nahrávať. Presadzuje ho nepriamou novelou cez zákon o elektronických náramkoch. Má začať platiť od júla.

Doteraz sa počítalo s tým, že sa budú nahrávať hlavné pojednávania, verejné aj neverejné zasadnutia súdov. Vitteková navrhla, aby sa vyhotovovanie nahrávok týkalo pri trestných veciach len hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí, na ktorých sa vykonáva dokazovanie. Civilných pojednávaní sa zúženie nemá dotknúť.

Nahrávanie pojednávaní ministerstvo realizuje v rámci projektu Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy, ktorý je financovaný z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Nákup a inštalácia nahrávacích zariadení vyšiel na viac ako 230.000 eur. Dodávateľom je spoločnosť MONOGRAM Technologies, ktorá v elektronickej aukcii ponúkla najnižšiu cenu.