< sekcia Slovensko

Na základe faktov o živote a o našej civilizácii dnes a v budúcnosti

Na terase Pálffyho paláca bez rúšok a na čerstvom vzduchu : zľava laureát Zlatého biatca 2019 MUDr. Ivan Vulev, PhD, laureátka Zlatého biatca 2019 MUDr. Elena Žigová, pätnásty laureát a štvrtý zo SR „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ predseda SOPK, a čestný predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók a poverený zastupovaním Stavebnej sporiteľne Ing. Miloš Blanárik Foto: Hospodársky klub

Je nádej na želané zmeny vôbec reálna?

Bratislava 25. júna (OTS) - Stodvadsiatešieste riadne zhromaždenie a celkove 277. podujatie združenia Neformálnne ekonomické fórum Hospodársky klub bolo vo štvrtok 25. júna 2020 od 12. h v Pálffyho paláci na Zámockej ul. č. 47 v Bratislave. V procese prípravy boli rešpektované opatrenia núdzového, resp. mimoriadneho stavu a Úradu verejného zdravotníctva SR. Išlo o odložené zhromaždenie zo 17. marca najprv na 17. apríla a potom na júnový termín. Zhromaždenia sa zúčastnilo 81 osobností, ktoré sa registrovali v určenom termíne. Niektorí pozvaní veľvyslanci ospravedlnili svoju neúčasť v súvislosti s osobitným „covidovým“ režimom. Prišli však členovia a hostia aj z Českej republiky, Nemecka, Polskej republiky a Ruskej federácie.

Celý rad pôvodných materiálov na 126. zhromaždenie je zverejnený pod banermi na titulnej strane www.hospodarskyklub.sk. Niektoré momenty z nich boli komentované v úvodnom slove a potom pri uvádzaní bodov programu predsedajúcim P. Kasalovským. Program zhromaždenia sa síce nezmenil, ale rozšíril sa počet pozvaných a vyzvaných do diskusie. Základom pre úspešnosť zhromaždenia a naplňanie jeho poslania v 27. roku svojho života je dôležité, že členovia si už niekoľko týždňov vymieňali názory a skúsenosti na doterajšie pôsobenie vlády, ktorá je výsledkom parlamentných volieb z 29. februára 2020.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár a predseda vlády SR Igor Matovič dostali riadnou doporučenou, a zároveň prioritnou poštou 9. júna t. r. pozvanie na toto zhromaždenie s uvedením odkazov na www.hospodarskyklub.sk na stanovisko združenia, garantované jeho predstaviteľom a výborom a tiež odkazov na jednotlivé názory členov na pôsobenie vlády. Predložili ich písomne prof. Ing. Alica Kalašová, CSc., prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc., Ing. Peter Čatloš, PhD, dr. Ján Šály, Ing. Mikuláš Milko, skupina riaditeľov cestovných kancelárií, skupina agropodnikateľov a osobitne vinohradníkov a prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

Pozvanie na zhromaždenie dostali elektronickou poštou aj viacerí členovia vlády SR.

Predstaviteľ združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru Peter Kasalovský v osobnom liste z 8. júna 2020 adresovanom prezidentke SR Zuzane Čaputovej o. i. napísal, že „... k výročnému dňu inaugurácie budete nielen prezidentskou, ale aj jednou najsilnejších ľudských autorít u nás od 1989. roka a príkladom pre celý rad zahraničných lídrov...“.

Po slávnostnom otvorení zhromaždenia, priam symbolicky na pravé poludnie, deň po naplnení vraj supertajnej, či dokonca „vymyslenej“ – hoaxovej pre kultúrnych ľudí sympatickej, avšak neveľmi dnes želanej dohody veľmocí z 24. júna 1944 o vzájomnom neútočení na obdobie dĺžky jedného života, bude hovoril prof. Ing. PhDr. Štefan Kassay, DrSc. na tému : „Po pandémii môže byť lepšie, keď...“

Horúcu tému „Sto dní bez štyroch od vymenovania vlády SR I. Matoviča“ uviedol príhovorom zakladajúci člen a predstaviteľ združenia od jeho vzniku dr. Peter Kasalovský. Potom dostal slovo prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., aby hovoril o tom, aké je, aké by malo byť slovenské zdravotníctvo – najostrejšie sledovaný rezort nielen kvôli pandémii, ale aj domácou verejnosťou. Po ňom o zdravotníctve hovorili hostia : riaditeľ CINRE MUDr. Ivan Vulev, PhD, zakladateľská osobnosť gerontopsychiatrie MUDr. Elena Žigová a príspevok prof. MUDr. Juraja Šteňu, DrSc. prečítal P. Kasalovský.
Laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ a nominovaný na Nobelovú cenu za mier 2020, generálny riaditeľ Považskej cementárne Anton Barcík odovzdáva osvedčenie o prvenstve v ankete Zlatý biatec 2019 psychiatričke MUDr. E. Žigovej z Pinelovej psychiatrickej nemocnice v Pezinku
Foto: Hospodársky klub

Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, prezentoval zo svojho zorného uhla pandémiu nového korona vírusu a jej vplyv na ekonomiku štátov eurozóny a osobitne Slovenska.
V ďalšej časti diskutovali : generálny riaditeľ Považskej cementárne a vynikajúca osobnosť slovenskej spoločnosti, nominovaný na Nobelovú cenu za mier za rok 2020 Ing. Anton Barcík, DrSc., Ing. Peter Hrinko a Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. V tejto časti programu priestor dostali aj názory na tému : „NBS a banky a ich poslanie v hospodárskej, resp. civilizačnej kríze“.

Po piatich rokoch sa na pôde združenia otvorila „reprízove“ otázka zvolania národnej a následne celosvetovej konferencie o bezpečnosti a mieri. Vývoj sveta v období 2014 – 2020 potvrdil jednoznačne, že je najvyšší čas, ak už nie je po ňom, že Svet a my v ňom potrebujeme tak ako v 80-tych rokoch minulého storočia naštartovať ozajstný mierový proces a cieľavedomé až nekompromisné rozvíjanie života vo všetkých častiach sveta. Pred piatimi rokmi najvyšší predstavitelia SR negovali tento podnet a lídri veľmocí a pápež František ho prešli mlčaním. Nič však nenasvedčuje, že by bola dnes vôľa počúvať takýto podnet, pričom zahraničie si už zvyklo na to, že o tom, čo a ako bude vo svete a v jeho regiónoch rozhodujú veľmoci, alebo aj záujmy ich spojencov. Akoby nepotrebovali podporu verejnosti – sympatizantov, či dokonca priateľov z ostatných štátov sveta nazdávajúc sa, že im stačí vojenská dominancia, alebo hospodárska sila.

Za zvuku slávnostných fanfár a po štátnej hymne SR v podaní Vlasty Mudríkovej sa uskutočnilo vyhlásenie laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2019, laureátov Zlatého biatca za rok 2019 a víťazov tradičných ankiet Best Bank, World Politician 2019 a Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti.

Partnermi podujatia boli: Jacques Hogard, prezident E.P.E.E. - Experts Partenaires pour l‘Entreprise á l‘Etranger, Paríž, Francúzska republika, Poisťovňa Kooperatíva, a.s., Anton Barcík, laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2016, nominovaný na Nobelovú cenu za mier 2020, Beijing Rongxiang Institute of Regenerative Medicine Co,. Ltd., RNDr. Tomislav Jurík, CSc., predseda predstavenstva, Unipharma - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Bojnice, a www.ceskenovinky1.eu.


UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.