< sekcia Slovensko

Náhrada škody v kauze platinových sít bude predmetom civilného konania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Okresný súd Bratislava I v januári tohto roku v prípade platinových sít odsúdil znalca Ondreja B. na trest odňatia slobody v dĺžke trvania desať rokov.

Bratislava 19. októbra (TASR) - O náhrade škody v prípade takzvaných platinových sít, ktorá je viac ako 2,2 milióna eur, sa bude rozhodovať v rámci civilného konania, a to vtedy, ak odvolací Krajský súd v Bratislave potvrdí tohtoročný januárový verdikt prvostupňového súdu. Rozhodol o tom v piatok trojčlenný senát Okresného súdu Bratislava I na svojom verejnom zasadnutí.

Na zasadnutí boli prítomní bývalý úradník Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) Juraj L. a znalec Ondrej B. Proti piatkovému rozhodnutiu je možné odvolať sa. Ako Juraj L. aj neprávoplatne odsúdený Ondrej B. sa vzdali práva odvolať, prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry si nechal lehotu na prípadné odvolanie.

"Odvolací Krajský súd v Bratislave v auguste 2018 po predložení veci odvolaciemu súdu prípisom ju vrátil okresnému súdu ako predčasne predloženú, a to z dôvodu absencie výroku o náhrade škody v rozsudku Okresného súdu Bratislava I," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

V prípade možného podhodnoteného predaja tzv. platinových sít Správou štátnych hmotných rezerv SR prokurátor obžaloval bývalých nominantov SDKÚ v SŠHR – bývalého vedúceho úradníka rezerv Jána K., vedúceho služobného úradu rezerv Juraja L. a znalca Ondreja B.

Trojica mužov čelila obžalobe z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spolupáchateľstvom, v prípade znalca aj z prečinu nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu.

Okresný súd Bratislava I v januári tohto roku v prípade platinových sít odsúdil znalca Ondreja B. na trest odňatia slobody v dĺžke trvania desať rokov. Zároveň mu uložil ochranný dohľad vo výmere jedného roka. Obžalovaného Juraja L., naopak, spod obžaloby oslobodil. O poslednom z trojice obžalovaných, Jánovi K., súd vtedy nerozhodoval, pretože jeho prípad vylúčil na samostatné konanie z dôvodu jeho dlhodobej práceneschopnosti. Rozsudok nebol právoplatný. Odvolal sa ako prokurátor Krajskej prokuratúry, tak aj obžalovaný Ondrej B. a jeho právny zástupca.

Znalec mal oceniť sitá na sumu 81.720 eur, pričom ich reálna trhová hodnota bola približne 2,8 milióna eur. Štát tak pri predaji platinových sít mal prísť zhruba o 2,2 milióna eur. Podľa názoru súdu boli za predaj podhodnotenej platiny zodpovední aj ďalší ľudia, ktorí obvinení neboli.

TASR prináša chronologický výber vývoja kauzy predaja platinových sít16. októbra 2011 - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) predala v elektronickej aukcii 63.000 gramov platinových sít s prímesou ródia za 667.000 eur, pričom trhová cena toho istého množstva platiny s ródiom dosahuje až 2.425.000 eur. Platinové sitá kúpila firma Heneken. Osoba rovnakého mena ako jej vtedy 27-ročný majiteľ Michal Hudoba v roku 2006 kandidovala vo voľbách za SDKÚ-DS. Sitá obsahovali 92 percent platiny a osem percent ródia. Cena, ktorú kupujúci zaplatil za sitá, bola 10 eur a 60 centov za gram, pričom trhová cena zliatiny dosahovala 38 eur 50 centov za gram. Konateľ firmy Heneken, ktorá dala víťaznú ponuku iba sekundu pred koncom elektronickej aukcie, napriek tomu nepovažoval kúpnu cenu za nízku.

17. októbra 2011 - Úrad vlády poslal do Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pracovníka sekcie boja proti korupcii, aby skontroloval predaj platinových sít.

20. októbra 2011 - Predaj katalytických sít zo SŠHR SR bol v poriadku. Tvrdil to vo svojom stanovisku šéf spoločnosti Heneken Michal Hudoba. Spoločnosť nekúpila zliatinu PtRh. Predmetom predaja boli použité katalytické sitá pre chemický priemysel, ktoré obsahujú zliatinu platiny a ródia. Pre oddelenie prvkov platiny a ródia je potrebná ďalšia metalurgická rafinácia a separácia, ktorá okrem toho, že vo finančnom vyjadrení predstavuje ďalší náklad od 2,5 – 7 eur za gram zliatiny, predstavuje stratu z prepaľovania na úrovni až do 5 percent z váhy zliatiny, vysvetlil šéf firmy.

2. novembra 2011 - Predsedníčka SŠHR SR Eva Hrinková sama abdikovala z tejto pozície, do ktorej ju nominovala vládna strana SDKÚ-DS.

- Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR musela okamžite zastaviť predaj majetku vo svojej správe. Rozhodol o tom vládny kabinet počas svojho rokovania, na ktorom zároveň dostal list o rozhodnutí predsedníčky úradu Evy Hrinkovej abdikovať zo svojej funkcie.

- Vláda následne prijala uznesenie, ktorým odvolala z funkcie SŠHR na vlastnú žiadosť Evu Hrinkovú.

- Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR zrušila sledovanie elektronickej aukcie k odpredaju granálií striebra, ktoré sa malo uskutočniť 3. novembra toho roku. Inštitúcia tak reagovala na uznesenie vlády SR.

4. novembra 2011 - Trestné stíhanie obchodu platinových sít, ktoré prebiehalo pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku od 21. októbra toho roku, prinieslo nové výsledky. Polícii sa už podarilo zaistiť najmä také dôkazy, ktoré by vzhľadom na svoj obsah a formu mohli byť manipulovateľné. V rámci vyšetrovania zaistila dokumentáciu, na ktorej figuruje spoločnosť sídliaca v Británii. Informácie o tom, že sitá boli vyvezené mimo Slovenska, polícia preverovala.

16. februára 2012 - Súdny znalec, ktorý ohodnotil platinové sitá predané SŠHR SR na približne 30-násobne nižšiu sumu, bol vyčiarknutý zo zoznamu znalcov a bola mu uložená sankcia 1200 eur.

23. mája 2014 - Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal na Okresný súd Bratislava I obžalobu na obvinených Ing. Juraja L., Ing. Jána K. a znalca Ing. Ondreja B. a to pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spolupáchateľstvom, ako aj za prečin nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu. V tejto trestnej veci od začiatku trestného konania vykonávala dohľad Generálna prokuratúra SR, ktorej prokurátor sa stotožnil so spôsobom ukončenia prípravného konania podaním obžaloby. Medzi trojicou obvinených okrem spomínaného znalca boli aj nominanti SDKÚ - bývalý vedúci úradník rezerv Ján K. a vedúci služobného úradu rezerv Juraj L. Podľa prokurátora obvinení vo svojom postavení konali v rozpore so záujmami štátu pri hospodárnom a účelnom nakladaní s jeho majetkom - spomínanej SŠHR SR. Podľa obžaloby SŠHR SR bola spôsobená škoda vo výške viac ako 2,2 milióna eur.

11. novembra 2014 - Senát Okresného súdu Bratislava I na svojom verejnom zasadnutí odmietol obžalobu na trojicu obvinených v kauze podhodnoteného predaja takzvaných platinových sít zo Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR z dôvodu závažných procesných chýb a vec vrátil naspäť prokurátorovi. Na zasadnutie sa dostavili všetci traja obvinení, ktorí sú stíhaní na slobode a ich právni zástupcovia.

16. marca 2015 – Bratislavský Krajský súd totiž zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, ktorý pôvodne odmietol obžalobu prokuratúry na obvinených Juraja L., Jána K. a Ondreja B. pre podľa jeho názoru závažné procesné chyby.

16. júna 2015 – Na Okresnom súde Bratislava I začalo pojednávanie s obžalovanými Jurajom L., Jánom K. a Ondrejom B. v prípade takzvaných platinových sít. Všetci obžalovaní svoju vinu odmietli.

26. októbra 2015 – Okresný súd Bratislava I odročil hlavné pojednávanie s obžalovanými Jurajom L., Jánom K. a Ondrejom B. v prípade tzv. platinových sít. Dôvodom bola práceneschopnosť obžalovaného Jána K., ktorý sa inak chcel na pojednávaní zúčastniť a nesúhlasil s konaním v jeho neprítomnosti, súd odročil.

23. - 24. februára 2016 – Pred senátom Okresného súdu Bratislava I pokračovalo hlavné pojednávanie s obžalovanými Jurajom L., Jánom K. a Ondrejom B. v prípade tzv. platinových sít. Na súde vypovedali viacerí svedkovia.

25. februára 2016 – Senát Okresného súdu Bratislava I odročil hlavné pojednávanie s obžalovanými Jurajom L., Jánom K. a Ondrejom B.

18. apríla 2016 – Výsluchom svedkov na Okresnom súde Bratislava I pokračovalo hlavné pojednávanie v tejto kauze. Zo svedeckej výpovede jedného z účastníkov elektronickej aukcie, na základe ktorej boli platinové sitá odpredané, vyplynulo, že už mal dohodnutého odberateľa na ich následné odkúpenie. Podľa jeho slov bol tento odberateľ ochotný zaplatiť sumu 2.810.000 eur. Na súde v pozícii svedka vypovedala aj bývalá predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR.

15. júna 2016 – Okresný súd Bratislava I odročil hlavné pojednávanie v prípade tzv. platinových sít. Dôvodom bola neprítomnosť jedného z obhajcov pre práceneschopnosť. Na súd sa taktiež nedostavili dvaja predvolaní svedkovia. Súd im uložil poriadkovú pokutu.

13. októbra 2016 - Súdny proces v kauze platinové sít na Okresnom súde Bratislava I na návrh prokurátora a obhajcov odročili z dôvodu, že u jedného z obžalovaných došlo k ukončeniu spolupráce so zvoleným obhajcom. Súd obžalovanému ustanovil obhajcu z dôvodu nutnej obhajoby. Vzhľadom na rozsah spisového materiálu, právnej a skutkovej náročnosti veci bolo potrebné ustanovenému obhajcovi poskytnúť potrebný čas na naštudovanie spisu a prípravu obhajoby.

27. januára 2017 – Na Okresnom súde (OS) Bratislava I výsluchom jedného svedka pokračovalo hlavné pojednávanie. Pred súd sa postavil svedok, ktorý podľa jeho tvrdenia vykonal kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu sita. Podľa jeho slov výsledok analýzy na displeji jeho prístroja ukázal nejakej prítomnej pani. Približne o rok neskôr ho odovzdal aj polícii na jej žiadosť. Na súd sa však nedostavil ďalší predvolaný svedok, súd mu uložil pokutu vo výške 450 eur a nariadil obmedzenie jeho osobnej slobody. Súd pojednávanie odročil.

29. - 30. marca 2017 - Na Okresnom súde Bratislava 1 pokračoval proces v kauze tzv. platinových sít v dokazovaní čítaním výpovedí svedkov a znalcov, ako to navrhli procesné strany. Proces odročili.

9. mája 2017 – Výsluchom jedného svedka a čítaním listinných dôkazov na Okresnom súde (OS) Bratislava I pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade tzv. platinových sít. Svedok sa v mene jednej spoločnosti, ktorej presný názov si už nespomínal, zúčastnil elektronickej akcie, prostredníctvom ktorej boli platinové sitá odpredané.

3. októbra 2017 – Okresný súd (OS) Bratislava I odročil hlavné pojednávanie v prípade tzv. platinových sít. Dôvodom bola neprítomnosť obhajcu obžalovaného Jána K., ktorý bol práceneschopný. Súd síce ustanovil tomuto obžalovanému náhradného obhajcu, ten však zatiaľ nemal čas naštudovať si spisový materiál. Náhradný obhajca bol v tejto veci ustanovený 2. októbra toho roku. Súd odročil pojednávanie.

10. novembra 2017 – Na Okresnom súde (OS) Bratislava I sa neuskutočnilo hlavné pojednávanie v prípade tzv. platinových sít. V budove totiž nahlásili bombu.

5. decembra 2017 – Predseda senátu OS Bratislava I v úvode pojednávania oboznámil prítomných so žiadosťou Jána K. o odročenie pojednávania z dôvodu jeho hospitalizácie vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. Súd prerušil pojednávanie.

8. decembra 2017 – Okresný súd Bratislava I opäť odročil hlavné pojednávanie v prípade tzv. platinových sít. Dôvodom bola neprítomnosť obžalovaného Jána K., ktorý bol práceneschopný.

19. januára 2018 - OS Bratislava I opäť prerušil hlavné pojednávanie v prípade platinových sít.

23. januára 2018 - Okresný súd (OS) Bratislava I v prípade tzv. platinových sít odsúdil znalca Ondreja B. na trest odňatia slobody v dĺžke trvania desať rokov. Zároveň mu uložil ochranný dohľad vo výmere jedného roka. Obžalovaného Juraja L., naopak, spod obžaloby oslobodil. O poslednom z trojice obžalovaných, Jánovi K., súd nerozhodoval, nakoľko jeho prípad vylúčil na samostatné konanie z dôvodu jeho dlhodobej práceneschopnosti.

august 2018 - Krajský súd v Bratislave po predložení veci odvolaciemu súdu, prípisom ju vrátil okresnému súdu ako predčasne predloženú, a to z dôvodu absencie výroku o náhrade škody v rozsudku Okresného súdu Bratislava I.