Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. jún 2024Meniny má Valéria
< sekcia Slovensko

Najčastejšie prejavy šikany sú vyhrážky, výsmech a fyzické útoky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

S problémom šikanovania sa podľa dát VÚDPaP stretla už väčšina slovenských škôl.

Bratislava 7. mája (TASR) - K najčastejším prejavom šikany na školách patria vyhrážky, výsmech, ale i fyzické útoky. Miera výskytu prejavov násilného správania u žiakov sa v uplynulých rokoch zvýšila, situácia je najhoršia na základných školách. Pre TASR to uviedla zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Alena Kopányiová.

Pri prejavoch násilného správania a agresivity na slovenských školách dominujú najmä výsmech, urážky, nadávky či vylučovanie z kolektívu. Ukazujú to údaje VÚDPaP z prieskumu, ktorý mapoval aj výskyt šikanovania na Slovensku v školskom roku 2019/2020. V porovnaní s prieskumným šetrením v roku 2016 sa situácia na školách zhoršila a zvýšila sa miera výskytu všetkých sledovaných prejavov násilného správania.

"Vážnejšie prejavy ako vyhrážky a zastrašovanie sa vyskytovali v 45,4 percenta a fyzické útoky až v 40,1 percenta sledovaných škôl. V základných školách je situácia nepriaznivejšia, takmer všetky sledovane formy násilného správania sa vyskytovali v porovnaní so strednými školami vo väčšej miere," skonštatovala Kopányiová.

Nadávky, fyzické útoky či zastrašovanie sa vyskytujú najčastejšie v štátnych školách, nasledujú cirkevné a súkromné školy. Niektoré prejavy šikanovania sú diferencované aj veľkosťou sídla školy, podľa výsledkov prieskumu miera výskytu vulgárnych nadávok a ironizovania klesá s vyšším počtom obyvateľov v sídle školy.

"Fyzické útoky boli v najväčšej miere prítomne v menších obciach a malých mestách do 10.000 obyvateľov, o niečo menej v mestách do 100.000 a najmenej v najväčších mestách Bratislava a Košice. Sexuálne narážky alebo obťažovanie mali nadpriemernú mieru výskytu v menších obciach, malých mestách, ale aj v najväčších mestách," doplnila Kopányiová.

V súvislosti so šikanou sú na slovenských školách možnosti pomoci a prevencie priamo od školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov až po celé školské podporné tímy. Pomoc a intervenciu poskytujú aj centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. "Prevažovať by mal celoškolský systémový prístup, ktorý začína z pozície riaditeľa školy a postupuje smerom dole na úroveň tried a triednych učiteľov," skonštatovala Kopányiová.

S problémom šikanovania sa podľa dát VÚDPaP stretla už väčšina slovenských škôl. Z hľadiska frekvencie výskytu sa s prípadmi šikanovania školy najčastejšie stretávajú raz alebo dvakrát za rok, v tretine škôl ich riešia polročne a v každej desiatej skole každý mesiac.