< sekcia Slovensko

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súdu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v rozhodovaní o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.

Bratislava 24. októbra (TASR) - Najvyšší správny súd SR by mal okrem správneho súdnictva plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov všeobecných súdov, prokurátorov a ďalšie zákonom vymedzené právnické profesie. Vyplýva to z reformy súdnictva, ktorú 30. septembra schválila vláda SR. Plénum Národnej rady SR ju v stredu (21. 10.) posunulo do druhého čítania.

Najvyšší správny súd by svojím postavením mal byť rovnocenný Najvyššiemu súdu. "Bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva a Najvyšší súd bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestných vecí," spresnilo Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré je autorom reformy. V rámci agendy správneho súdnictva by mal prebrať z Najvyššieho súdu všetky "živé" veci.

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v rozhodovaní o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Mal byť tiež plniť úlohu disciplinárneho súdu. Okrem iného by mal rozhodovať o spĺňaní predpokladov sudcovskej spôsobilosti na základe návrhu Súdnej rady, ak sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť a pôvod majetkového prírastku. Taktiež v prípade obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov sudcov s osobami z prostredia organizovaného zločinu.

Zriadený by mal byť k 1. januáru 2021 so sídlom v Bratislave, pričom činnosť by mal začať vykonávať od augusta 2021. "Bude tak priestor pre vykonanie všetkých úkonov potrebných pre zabezpečenie riadneho fungovania tohto súdu vrátane jeho personálneho obsadenia," spresnil rezort.

Voľné miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu by nemali byť obsadzované automatickým presunom sudcov zo správneho kolégia Najvyššieho súdu. "Aj v prípade tohto súdu sa bude uplatňovať obsadzovanie voľných miest na základe výsledkov výberového konania," informuje dôvodová správa.

Platové podmienky sudcov Najvyššieho správneho súdu by mali byť rovnaké ako v prípade sudcov Najvyššieho súdu, a to v základnej výške 1,3 násobku platu poslanca Národnej rady SR.