< sekcia Slovensko

Národná cena kariérového poradenstva 2020: Zapojilo sa 18 organizácií

Ilustračné foto Foto: TASR

Prihlásené príspevky potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy pre žiakov cez online zážitkové poradenstvo až po pomoc cudzincom s pracovnou integráciou.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2020 sa zapojilo 18 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj tento rok potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy pre žiakov cez online zážitkové poradenstvo až po pomoc cudzincom s pracovnou integráciou. TASR o tom informoval Ladislav Ostroha zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry ocenili inšpiratívne aktivity a služby v oblasti kariérového poradenstva na Slovensku. Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila prácu kariérových poradcov na Slovensku. Z dôvodu prísnych protiepidemických opatrení mnohí z nich prišli o možnosť stretávať sa s klientmi osobne a pomáhať im v otázkach kariérového smerovania.

Prvou ocenenou organizáciou sa stalo občianske združenie Mareena, ktoré svoje existujúce služby kariérového poradenstva pre cudzincov a ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou prispôsobilo súčasnej pandemickej situácii. Ocenenie v súťaži získalo aj Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, ktoré organizuje regionálny veľtrh vysokých škôl.

Ocenenie získala aj skupina nadšencov z platformy Zmudri.sk, ktorá ukázala, ako prispôsobiť vzdelávanie súčasnej generácii mladých. Štvrtým tohtoročným oceneným je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ktorá súťažou Podpor svoj odbor ukázala, ako sa dajú propagovať študijné a učebné odbory efektívnou, ale nenásilnou formou.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa rozhodlo udeliť dve osobitné ocenenia neziskovej organizácii Alternatíva – Centrum nezávislého života za prácu s mladými ľuďmi so sociálnym a zdravotným znevýhodnením v rámci Tranzitného programu Zo školy do života a Kariérnemu centru Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici za spustenie online podujatia Kariérna cesta UMB a za dlhoročný progres v skvalitňovaní služieb kariérového poradenstva pre študentov.

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva pripomína, akú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu majú kariéroví poradcovia pri pomoci ľuďom zorientovať sa vo svete.