Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. jún 2024Meniny má Valéria
< sekcia Slovensko

Národná stratégia má určiť priority a ciele v oblasti výskumu a vývoja

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

V dokumente sa uvádza, že investície do výskumu, vývoja a inovácií sú najefektívnejším spôsobom, ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života na Slovensku.

Bratislava 31. októbra (TASR) - Národná stratégia má určiť zámery, ciele a priority SR a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Vyplýva to z materiálu z dielne Úradu vlády SR, ktorý je predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

Národná stratégia je východiskovým dokumentom na prípravu súvisiacich strategických a koncepčných materiálov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky pripravovaných ústrednými orgánmi štátnej správy a ich podriadenými orgánmi. "Cieľom návrhu je zadefinovať systém riadenia výskumu, vývoja a inovácií naprieč jednotlivými ministerstvami, zabezpečiť koordinovanú tvorbu politík a vytvoriť vhodné prostredie na ďalší rozvoj výskumu, vývoja a inovácií a oblastí s nimi súvisiacich," uvádza sa v predloženom materiáli.

V dokumente sa uvádza, že investície do výskumu, vývoja a inovácií sú najefektívnejším spôsobom, ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života na Slovensku. "Slovensko však vo výskume, vývoji a inováciách výrazne zaostáva. Jeho postavenie je dlhodobo na chvoste politických priorít," konštatuje sa v predloženom materiáli.

Stratégia pozostáva z vlastného materiálu a piatich príloh. Vlastný materiál je rozdelený do troch hlavných kapitol, ktoré popisujú a riešia najväčšie problémy Slovenska vo výskume, vývoji a inováciách. Prvá kapitola sa zaoberá zvýšením financovania na výskum, vývoj a inovácie v efektívnom systéme, ktorého prioritou bude koncový užívateľ. Druhá časť adresuje problém nedostatočnej koncentrácie talentu a kvality života cez zmenu prístupu k vzdelávaniu. Tretia kapitola navrhuje plán, ako definovať kľúčové oblasti a pokračovať v procese podnikateľského objavovania, v ktorých má Slovensko potenciál patriť k silným hráčom.

Jednotlivé prílohy obsahujú akčný plán implementácie národnej stratégie pozostávajúci z jednotlivých opatrení na dosiahnutie stanovených cieľov národnej stratégie. Vysvetľujú sa aj predpoklady vypočítania návratnosti investície do výskumu, vývoja a inovácií. Venuje sa najmä vplyvu na ekonomický rast, trhovým zlyhaniam a ukazuje účinok národnej stratégie na príjmy do rozpočtu. V jednej z príloh sa tiež poukazuje na počiatočný a výsledný stav indikátorov, ktoré stratégia identifikuje ako hlavné merateľné ukazovatele.