< sekcia Slovensko

Národný projekt má prepojiť vysoké školy s podnikovou sférou

Zámerom projektu je nadviazanie spolupráce medzi TnUAD a inými vysokými školami a podnikovou sférou na celom území Slovenskej republiky.

Trenčín 1. októbra (TASR) - Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou je hlavným cieľom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Projekt dnes predstavili aj študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne.

"Myslíme si, že prepojenie štúdia s praxou je veľmi cenné a dôležité. Už teraz dostávame avíza od jednotlivých priemyselných zväzov, akých absolventov by do praxe potrebovali. Do tohto projektu sa budeme zapájať aktívne, aby sme zvýšili uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce," priblížil rektor TnUAD Jozef Habánik.

Študenti sa oboznámia s možnosťou priameho zapojenia sa do aktivít národného projektu, ktoré budú prebiehať formou krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, kde počas trvania praxe spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. V rámci projektu vytvoria výučbové školiace centrá praxe na vysokých školách v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa študijné pomôcky pre výučbové základne. Súčasťou národného projektu je vytvoriť aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktorých ambíciou je priblížiť prostredie vysokých škôl podmienkam praxe.

Zámerom projektu je nadviazanie spolupráce medzi TnUAD a inými vysokými školami a podnikovou sférou na celom území Slovenskej republiky. Určený je pre cieľovú skupinu študentov vo všetkých vysokoškolských stupňoch – bakalárov, magistrov, inžinierov, ale aj doktorandov a potrvá do októbra 2015.

Na úvodnom dni prezentácie projektu v Trenčíne nechýbal prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Milan Cagala, viceprezident pre stratégiu a rozvoj Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Viliam Dubovický a zástupcovia významných spoločností z regiónu - Continental Matador Rubber, BOST SK, Continental Matador Truck Tires a Matador holding.