Quantcast
< sekcia Slovensko

Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa má nanovo definovať

Ilustračné foto Foto: TASR

Autori návrhu uviedli, že v súčasnosti niektoré skládky komunálneho odpadu ukončujú prevádzku, čo pre obce znamená potrebu zvozu na ďalšiu najbližšiu skládku, čo prináša ďalšie náklady.

Bratislava 15. júna (TASR) - Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa má nanovo definovať. Týka sa paušálneho poplatku, neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu, ako aj váženého množstvového zberu drobného stavebného odpadu. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci Národnej rady (NR) SR návrh legislatívy v stredu posunuli do druhého čítania.

Poslanci chcú vytvoriť legislatívny rámec pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby.

"Sadzby sa upravujú a zaokrúhľujú tak, aby bolo zo zákona dostupné dostatočné rozpätie pre obce na krytie nákladov obcí na zber a likvidáciu odpadu, najmä v súvislosti so zvyšovaním poplatku za uloženie odpadu na skládkach pre obce s nízkou mierou separácie odpadu, ako aj nákladmi na zberové spoločnosti," vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.

Autori návrhu uviedli, že v súčasnosti niektoré skládky komunálneho odpadu ukončujú prevádzku, čo pre obce znamená potrebu zvozu na ďalšiu najbližšiu skládku, čo prináša ďalšie náklady.

"Navrhovanou úpravou rozpätia sadzieb sa nemenia sadzby pre poplatníkov, tie nastanú až samotnou úpravou VZN obce. Z titulu zmeny zákona preto nevznikajú fiškálne zmeny ani vplyvy na poplatníkov," skonštatovali poslanci.

Samostatne sa navrhuje v zákone stanoviť rozsah sadzby preddavku na poplatok pri váženom množstvovom zbere komunálneho odpadu. Obec by mohla mať na svojom území alebo v časti obce alebo pre niektoré typy poplatníkov zavedený rôzny systém zberu komunálneho odpadu. Podľa toho by mohol byť určený poplatok rôzne.

Uvedenú zmenu navrhujú poslanci v nadväznosti na skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť.

Novela by mala byť v prípade definitívneho schválenia účinná od novembra.