Quantcast
< sekcia Slovensko

Navyšovanie financovania výskumu majú naštartovať viaceré výzvy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Spustiť sa majú i finančné nástroje na podporu inovácií v podnikoch vo forme kapitálových vstupov a mikropôžičiek.

Bratislava 1. apríla (TASR) - Navyšovanie financovania výskumu, vývoja a inovácií naštartujú v roku 2022 viaceré výzvy. Vyplýva to z Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2022 v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a digitalizácie, ktorú predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Do konca roka sa majú podľa predloženého materiálu spustiť tri výzvy na podporu participácie slovenských subjektov v programoch Horizont Európa a päť výziev na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácii výskumu a vývoja vrátane inovačných, digitálnych a patentových poukážok. "Ďalej sa vyhlási šesť výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov vrátane štipendijných schém pre doktorandov a post-doktorandov, dve výzvy na riešenie zelenej transformácie, dekarbonizácie a adaptácie na zmenu klímy, a dve výzvy na projekty, ktoré riešia digitálnu transformáciu," píše sa v materiáli.

Spustiť sa majú i finančné nástroje na podporu inovácií v podnikoch vo forme kapitálových vstupov a mikropôžičiek. Pripraviť sa má i jednotný grantový IT systém pre výskum a vývoj. Cieľom je zvýšiť výskumný a inovačný potenciál Slovenska, pričom navýšené financovanie sa bude rozdeľovať súťažne s princípmi hodnoty za peniaze a na projekty, ktoré stimulujú participáciu súkromného sektora.

Z predloženého dokumentu vyplýva, že národná stratégia podpory a rozvoja výskumu, vývoja a inovácií bude strešným dokumentom pre štátne politiky v tejto oblasti. Na vládu sa má v tomto roku predložiť národná stratégia, ktorá určí smerovanie výskumno-vývojovej a inovačnej politiky, zintegruje existujúce stratégie, zadefinuje ciele, nástroje na ich dosiahnutie, kľúčové ukazovatele výkonnosti a formy financovania zo všetkých verejných zdrojov. Stratégia nahradí doterajší zákonom ukotvený dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky.

Nadrezortná koordinácia politík výskumu a inovácii má byť posilnená novou riadiacou štruktúrou pre výskum, vývoj a inovácie. Novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja upraví postavenie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Zmena predstavuje prvý krok v procese zefektívnenia nadrezortnej koordinácie štátnej politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácii s dôrazom na konsolidáciu, štandardizáciu a zjednodušenie procesov pri hodnotiacich kritérií pre rôzne formy verejnej podpory.