Quantcast
< sekcia Slovensko

NBÚ: Vláda má s ESA uzavrieť dohodu o ochrane utajovaných skutočností

Experti sledujú obrazovky v kontrolnom centre Európskej vesmírnej agentúry ESA, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Ide o medzinárodnú zmluvu vládneho typu, ktorá pre nadobudnutie platnosti pre SR nevyžaduje súhlas Národnej rady SR a ratifikáciu prezidentom.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vláda SR by mala uzavrieť s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) dohodu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Vychádza to z vlastnej iniciatívy Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktorý predložil materiál do medzirezortného pripomienkového konania.

ESA oslovila NBÚ s návrhom na uzavretie dohody v roku 2020 v rámci príprav na prechod SR z úrovne kooperujúceho štátu na pridružené členstvo. V novembri 2021 sa uskutočnili negociácie, pričom sa vychádzalo z návrhu textu, ktorý vznikol na základe spolupráce medzi zástupcami NBÚ a ESA ESEC.

Cieľom dohody je zabezpečenie vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností, ktoré za také boli označené podľa právneho poriadku štátu niektorej zmluvnej strany a odovzdané druhej zmluvnej strane. Dohodou sa upravujú podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj náležitosti ich označovania, zaobchádzania a výmeny, spolupráce príslušných bezpečnostných orgánov a porušenia bezpečnosti.

Ide o medzinárodnú zmluvu vládneho typu, ktorá pre nadobudnutie platnosti pre SR nevyžaduje súhlas Národnej rady SR a ratifikáciu prezidentom. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pre oblasť uzatvárania medzinárodných zmlúv minister zahraničných vecí a európskych záležitostí spolupodpisuje každú medzinárodnú zmluvu vládnej povahy pred jej predložením na rokovanie vlády SR.

V súvislosti s ESA sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza aj materiál z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slovenská republika sa má uzavretím zmluvy stať pridruženým členom ESA na nasledujúcich sedem rokov, vyplýva to z návrhu na uzavretie zmluvy o pridružení medzi SR a ESA.