< sekcia Slovensko

NDS musí opäť vyhodnotiť ponuky na R2 Kriváň – Mýtna

ÚVO Foto: TASR/Martin Baumann

Úsek R2 Kriváň – Mýtna meria viac ako deväť kilometrov a je prvou polovicou pôvodne plánovaného 22-kilometrového úseku Kriváň – Lovinobaňa.

Bratislava 11. septembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o námietke proti vyhodnoteniu ponúk v súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna. Podľa rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3. septembra, musí Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opätovne vyhodnotiť ponuky uchádzačov.

Diaľničiari musia znovu vyhodnotiť ponuky, a to do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutie ÚVO. Vyplýva to z materiálu, ktorý bol zverejnený na portáli ÚVO. Úrad má za to, že celý proces vyhodnotenia ponúk realizovaný NDS je nečitateľný, nekontrolovateľný a nie je zabezpečená náležitá preskúmateľnosť všetkých úkonov kontrolovaného. NDS zároveň podľa úradu svojím postupom konal v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti.

Národná diaľničná spoločnosť prijala v súťaži na tento úsek ponuku Združenia R2 Kriváň – Mýtna (Doprastav, Strabag, Eurovia SK, Eurovia CS). Proti rozhodnutiu o vyhodnotení ponúk NDS dostala v júni námietku od neúspešného uchádzača.

Úsek R2 Kriváň – Mýtna meria viac ako deväť kilometrov a je prvou polovicou pôvodne plánovaného 22-kilometrového úseku Kriváň – Lovinobaňa, ktorý bol neskôr rozdelený na dve časti a pribudla aj mimoúrovňová križovatka pri Mýtnej. Podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR bude jeho súčasťou aj viac ako päťkilometrová estakáda, ktorá bude v najvyššom bode zhruba 45 metrov nad terénom.