Quantcast
< sekcia Slovensko

Nedostatočné financovanie obrany v minulosti má negatívny vplyv dodnes

Profesionálni vojaci Ozbrojených síl SR, archívna foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Hlavné nedostatky pretrvávajú v oblasti modernizácie OS SR, skonštatovalo ministerstvo obrany v hodnotení.

Bratislava 12. mája (TASR) - Dlhodobé nedostatočné financovanie rezortu obrany, ktoré pretrvalo do roku 2019, zásadným a negatívnym spôsobom ovplyvňuje požadované spôsobilosti Ozbrojených síl (OS) SR nevyhnutné na naplnenie ich hlavného poslania, ktorým je zabezpečenie obrany štátu. Zásadný vplyv má aj na realizáciu hlavných záväzkov SR voči NATO a postupné zvyšovanie úrovne operačnej pripravenosti OS SR. Vyplýva to z Komplexného hodnotenia obrany SR za rok 2020, ktoré vláda v stredu zobrala na vedomie.

"Hlavné nedostatky pretrvávajú v oblasti modernizácie OS SR, kde je väčšina hlavných druhov zbraní a bojovej techniky zastaraná, viaceré s výrazným prekročením svojho technického života, chýbajú zásoby a pretrvávajú nedostatky v personálnej naplnenosti," skonštatovalo ministerstvo obrany v hodnotení.

Rezort pripomenul, že vlani bola prijatá nová Obranná stratégia SR. Pokračovalo sa tiež vo zvyšovaní obranných výdavkov, pričom Slovensko sa tesne priblížilo k dvom percentám HDP na obranu. Udržala sa tiež kontinuita plnenia spojeneckých a ostatných medzinárodných záväzkov pod vedením medzinárodných organizácií a vysielania OS SR na vojenské cvičenia mimo územia SR. "Pandémia ochorenia COVID-19 potvrdila nenahraditeľnú úlohu OS SR v oblasti domáceho krízového manažmentu," dopĺňa materiál.

V rámci odporúčaní materiál navrhuje v závislosti na zdrojoch pokračovať v modernizácii OS SR, ich doplňovaní personálom, v tvorbe zásob, rozvoji infraštruktúry. V spolupráci s Vojenským spravodajstvom majú tiež posúdiť postavenie a úlohy spravodajských prvkov štábov na jednotlivých úrovniach velenia OS SR a na základe prijatých záverov pripraviť prípadné opatrenia s cieľom jasne zadefinovať kompetencie. Zefektívniť sa majú aj procesy obranného plánovania.

Ministerstvo obrany by malo prijať tiež stratégiu kybernetickej obrany SR. Odporúča sa tiež spracovať koncepciu prípravy občanov podliehajúcich brannej povinnosti na obranu štátu a plnenie úloh ozbrojených síl. Na budovanie branného povedomia občanov by sa mala sústrediť aj komunikácia s verejnosťou. Dôraz má klásť tiež na kvalitu OS SR ako jedného z garantov bezpečnosti v rámci SR a jednu z najdôveryhodnejších inštitúcií. Pokračovať má aj rozvoj spolupráce s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami.

Komplexné hodnotenie obrany SR sa pripravuje každoročne od roku 2006. V záujme zvýšenia otvorenosti Ministerstva obrany SR sa materiál od minulého roku vypracúva opäť ako neutajovaný materiál. Napĺňa tak aj funkciu otvorene informovať verejnosť o obrane štátu. Po prerokovaní vládou SR bude predložený aj Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.