Quantcast
< sekcia Slovensko

Nemecké a rakúske firmy majú záujem zapojiť sa do duálneho vzdelávania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler (vpravo) a predseda vlády Robert Fico prezentujú splnenie v poradí 11. opatrenia zo sociálneho balíčka - duálne vzdelávanie a podpora odbornej praxe vo firmách počas tlačovej konferencie 1. apríla 2015 v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nemecké a rakúske firmy, ako aj iné členské spoločnosti Slovensko–nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) sú ochotné zapojiť sa do duálneho vzdelávania.

Bratislava 7. apríla (TASR)– Nemecké a rakúske firmy, ako aj iné členské spoločnosti Slovensko–nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) sú ochotné zapojiť sa do duálneho vzdelávania, ktoré sa rozbehlo na Slovensku od 1. apríla, keď vstúpil do praxe nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Už len tri dni (do 10. 4.) majú zamestnávatelia na to, aby vstúpili do systému už od septembra.

"Ochota zapojiť sa do systému je vysoká. Dokončili sme anketu medzi rakúskymi a nemeckými firmami a tam sa preukázalo, že až 80 % týchto firiem má záujem o duálne vzdelávanie. Cesta k tomuto typu vzdelávania je však zložitá, lebo firmy musia získať akreditáciu a síce veľmi rýchlo, musia nájsť partnerskú školu, ktorá je ochotná s nimi kooperovať, a ďalšia vec je presvedčiť rodičov a mladých ľudí v školách, že duálne vzdelanie je tiež cesta ku kvalitnému vzdelaniu a že má perspektívu," povedal TASR konateľ SNOPK Guido Glania.

SNOPK napriek tomu podporuje svoje členské firmy, aby do procesu vzdelávania vstúpili. "Zákon nie je ideálny a mohol byť praktickejší a jednoduchší z hľadiska podnikov," domnieva sa konateľ SNOPK. Napriek tomu s myslí, že ide o veľký pokrok, a pripomenul, že tento typ prípravy študentov na budúce povolanie je v Rakúsku a Nemecku už rokmi zabehnutý.

"Väčšina priemyselných podnikov vzdeláva mladých ľudí pre vlastné potreby. Systém v týchto krajinách je už etablovaný. Mladí ľudia už o tom vedia a majú záujem o tento typ vzdelávania. Zavedenie systému je obrovskou výzvou, keďže pre všetkých zúčastnených – pre firmy, pre štát a hlavne pre rodičov a deti je to niečo nové," domnieva sa Glania. Poukázal, že na Slovensku je čoraz obťažnejšie nájsť na pracovnom trhu ľudí, ktorí sú schopní vykonávať činnosti v daných procesoch potrebné. "Väčšina podnikov je nútených novo prijatých pracovníkov rekvalifikovať, na niektoré činnosti potrebujú dva až štyri mesiace zaškolenia, na iné aj šesť mesiacov až dva roky. Až potom sú pracovníci schopní zaradiť sa do výrobného procesu vo firme, a to predstavuje pre firmu vysoké náklady," podotkol Glania. Preto by mal štát podľa neho uvažovať aj o finančnej podpore rekvalifikácií vo firmách. "Pre tieto firmy by to znamenalo významnejší impulz zvyšovať počty pracovníkov. Týka sa to najmä mladých, ktorí sú bez práce," doplnil konateľ SNOPK.

Zamestnávatelia, ktorí chcú už od septembra vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, musia požiadať na zamestnávateľských zväzoch a združeniach o certifikáciu svojich pracovísk pre potreby duálneho vzdelávania. "Zatiaľ nebudeme zverejňovať predbežné čísla, ale záujem o zapojenie sa do systému nás prekvapil, je obrovský," vyjadrila sa pre TASR poverená riaditeľka Komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Beáta Dupkaľová Ksenzsighová. Podrobný manuál je dostupný na webovej stránke ministerstva školstva.