< sekcia Slovensko

Nemeckí študenti zrejme budú môcť chodiť na stáž do Národnej rady SR

Ilustračné foto Foto: TASR – Štefan Puškáš

O možnej výmene hovoril predseda NR SR Peter Pellegrini na nedávnej návšteve Berlína so šéfom Bundestagu Norbertom Lammertom.

Bratislava 24. decembra (TASR) - Nemeckí študenti zrejme budú môcť chodiť na stáž do Národnej rady SR. Slovenskí už do Spolkového snemu (Bundestag) chodia. O možnej výmene hovoril predseda NR SR Peter Pellegrini na nedávnej návšteve Berlína so šéfom Bundestagu Norbertom Lammertom.

"Funguje nám štipendijný program, vďaka ktorému slovenskí študenti môžu prísť na stáž do Bundestagu. A pán predseda navrhol, pretože sa javí určitý záujem nemeckých študentov prísť sa pozrieť k nám, či by sme nemohli spustiť aj recipročný program, ktorým by sme vytvárali priestor pre nemeckých študentov oboznámiť sa s fungovaním slovenského parlamentu," povedal Pellegrini.

Kancelária NR SR potvrdila TASR, že posudzuje možnosti organizácie podobného programu aj v rámci NR SR. Pripomína, že stáž v parlamente je pre študentov vysokých škôl k dispozícii už 18 rokov. "Prihlásiť sa a vykonávať ju môžu aj štátni príslušníci iných krajín, pokiaľ splnia požadované predpoklady, a to najmä výbornú znalosť slovenského jazyka," uviedla hovorkyňa predsedu parlamentu Monika Hucáková. Stáž v slovenskom parlamente nie je však platená, účastníci si hradia všetky súvisiace náklady vo vlastnej réžii.

Slovenskí študenti chodia na stáž do nemeckého Bundestagu vďaka Medzinárodnému parlamentnému štipendiu (IPS). "Tento program už absolvovalo viac ako 100 slovenských účastníkov, pričom 70 z nich je členom združenia absolventov IPS," povedala pre TASR Hucáková.

Ak chcú slovenskí študenti stážovať v Bundestagu, musia splniť niekoľko podmienok. Musia mať slovenské štátne občianstvo, ukončené vysokoškolské štúdium, stačí aj bakalárske, musia výborne ovládať nemecký jazyk, vyznať sa v nemeckej politike, spoločnosti a histórii. Zároveň na začiatku štipendia musia mať menej ako 30 rokov.

Záujemcovia prechádzajú výberovým konaním, ktoré sa skladá z písomnej časti a ústneho pohovoru. Štipendistov vyberá nezávislá výberová komisia nemeckého Spolkového snemu. Program štipendistov sa skladá zo seminárov a stáže u člena (poslanca) Bundestagu. V rámci nej účastníci vykonávajú všetky asistentské činnosti súvisiace s prácou poslanca.

Ročne je podľa informácií Kancelárie NR SR na stáž do Bundestagu vybraných približne 120 účastníkov zo 41 krajín sveta. "V priemere sa každoročne na Slovensku prihlási okolo 20 uchádzačov, z ktorých sú spravidla vybraní štyria až piati," doplnila Hucáková s tým, že pred odchodom do Berlína absolvujú slovenskí účastníci školenie v Kancelárii NR SR.