< sekcia Slovensko

Neurologické ambulancie navštevuje počas pandémie menej pacientov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Množstvo pacientov sa so zhoršením stavu sclerosis multiplex bojí ísť do ambulancie, konštatuje Darina Slezáková.

Bratislava 1. decembra (TASR) – Návštevnosť neurologických ambulancií počas pandémie nového koronavírusu klesla. Problémom je aj absencia pravidelných skríningových laboratórnych kontrol pri špecifických liečebných procesoch. Oba faktory môžu negatívne vplývať na liečebný proces pacientov so sclerosis multiplex. Upozornilo na to občianske združenie Slovenský zväz Sclerosis multiplex.

"Množstvo pacientov sa so zhoršením stavu sclerosis multiplex bojí ísť do ambulancie, respektíve ani neskontaktuje svojho lekára. Keďže je sclerosis multiplex závažným ochorením, ktorého zhoršenie spôsobuje invaliditu pacienta, je potrebné, aby pacienti pokračovali v pravidelnej návšteve lekára," uviedla Darina Slezáková z II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

V prípade nakazenia sa ochorením COVID-19 sa u pacientov so sclerosis multiplex očakáva ľahký priebeh ochorenia. "S imunomodulačnou liečbou sa v takomto prípade pokračuje naďalej, liečba sa však prerušuje v prípade, ak nastáva závažný priebeh ochorenia COVID-19. Pri imunosupresívnej liečbe je potrebné zvážiť individuálny priebeh liečby," dodala Slezáková. Potrebný je podľa nej aj individualizovaný prístup neurológa ku každému pacientovi, keďže je dôležité vyhnúť sa reaktivácii ochorenia pri prerušení liečby.

Do rizikovej skupiny patria pacienti so sclerosis multiplex nad 65 rokov (špeciálne s pridruženými ochoreniami), pacienti s deficitom vitamínu D, so závažnejším postihnutím, pacienti, ktorí v bezprostrednom období absolvovali intravenóznu kúru kortikoidmi a v určitých prípadoch aj tí, ktorí práve začali novú biologickú liečbu. Pri pridružených ochoreniach sclerosis multiplex sú najrizikovejšími obezita, pľúcne ochorenia, fajčenie, vysoký krvný tlak a iné kardiovaskulárne ochorenia.