Quantcast
< sekcia Slovensko

Obeťami obchodovania s ľuďmi sú aj deti z osád i detských domovov

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Najčastejšie sú detské obete zo Slovenska vykorisťované vo Veľkej Británii.

Bratislava 18. októbra (TASR) – Medzi obete obchodovania s ľuďmi na Slovensku patria aj deti od 5 do 18 rokov. Podľa zistení neziskovej organizácie Člověk v tísni Slovensko sú najzraniteľnejšou skupinou rómske deti z osád a rovnako aj deti, ktoré opúšťajú detské domovy.

Riaditeľka neziskovej organizácie Timea Stránska poukázala na fakt, že hoci oficiálne štatistiky vykazujú iba jeden-dva prípady za rok, počet detských obetí je podľa výskumu organizácie Člověk v tísni Slovensko oveľa vyšší.

"Tieto prípady sa odohrávajú zväčša v uzavretom rodinnom kruhu a tí, ktorí by obete mohli identifikovať tam nepreniknú," uviedla Stránska. Obeťami sa stávajú aj mladí ľudia, ktorí opúšťajú detské domovy. "Vracajú sa do pôvodného prostredia, ktoré však už nepoznajú, nemajú tam nijaké väzby," upozornila Stránka. "Navyše riešia problém, ako s nedostatkom prostriedkov ekonomicky prežiť a preto sú náchylní pristať na prvý pohľad lákavú ponuku práce v zahraničí," vysvetlila riaditeľka neziskovej organizácie.

Najčastejšie sú detské obete zo Slovenska vykorisťované vo Veľkej Británii. Kým najmenšie deti od piatich rokov sú v sprievode dospelej osoby zneužívané na nútené žobranie, deti od desať rokov sa na príkaz dopúšťajú nútenej drobnej kriminality a deti od 14 rokov sú zasa zneužívané na nútenú prácu. Deti musia aj prostituovať, pričom sa obeťami stávajú aj chlapci.

Ako Stránska doplnila, detské obete sú často vystavené tzv. kumulovanému vykorisťovaniu, teda spájaniu rôznych foriem zneužívania.

Neziskové organizácie chcú upozorniť na problém obchodovania s ľuďmi

Kampaň venovaná telefonickej linke pomoci, školenie advokátov s cieľom zvýšiť možnosti prístupu k bezplatnej právnej pomoci i filmový festival. To sú aktivity, ktoré pri príležitosti dnešného Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi vyvíjajú organizácie na Slovensku, zaoberajúce sa pomocou obetiam obchodovania s ľuďmi.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v Slovenskej republike spustila tento týždeň novú kampaň propagujúcu bezplatnú národnú linku pre obete obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Kampaň svojím názvom "Nestaň sa otrokom" i svojím vizuálom informuje, že za posledné roky sa zvýšil počet mužov ako obetí vykorisťovania, najmä v súvislosti s nútenou prácou. Kampaň sa zameriava na východné Slovensko i na fakt, že najviac obetí novodobého otroctva je vo Veľkej Británii. "Preto sme na autobusových staniciach v Košiciach, Michalovciach i Trebišove umiestnili plagáty a citylighty s našou kampaňou, prezentujeme ju aj na obale cestovných lístkov, takisto na regionálnych i diaľkových linkách do Veľkej Británie," uviedla vedúca Úradu IOM v SR Zuzana Vatráľová.

Liga za ľudské práva (HRL) pripravuje v dňoch 4.-6. novembra školenie 20 advokátov a právnikov s cieľom zvýšiť povedomie právnikov o obchodovaní s ľuďmi, o právach obchodovaných osôb a možnostiach ich ochrany. Ide vôbec o prvý takýto projekt v Európskej únii, ktorého cieľom je obetiam obchodovania s ľuďmi uľahčiť a zlepšiť prístup k bezplatnej právnej pomoci. HRL projekt realizuje v rámci iniciatívy "Presadzovanie práv obetí obchodovania s ľuďmi v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku – Prístup zohľadňujúci ľudské práva". Iniciatívu finančne podporila aj Európska únia.

Projektom zameraným na zvýšenie povedomia o rizikách obchodovania s ľuďmi je aj kampaň Slovenskej katolíckej charity pod názvom GIFTbox Slovakia - Ľudia nie sú na predaj. Kresťanská organizácia takisto zorganizovala v bratislavskom kine Lumiére v piatok (17.10.) pilotný projekt filmového festivalu pod názvom Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý priblížil fenomén novodobého otroctva.

Nezisková organizácia Člověk v tísni Slovensko, ktorá sa zameriava na inklúziu sociálne vylúčených rómskych komunít bude v dňoch 24.-26. októbra školiť mladých ľudí z ohrozených skupín. O nebezpečenstve a indikátoroch obchodovania s ľuďmi bude organizácia diskutovať aj so študentmi sociálnej práce na Prešovskej univerzite. Podľa zistení organizácie sú na Slovensku najčastejšími obeťami obchodovania s ľuďmi mladí Rómovia z osád vo veku 18-35 rokov. Zneužívaní sú najmä na nútenú prácu, prostitúciu i nútené žobranie.

Obeťami obchodovania s ľuďmi sa stávajú v rovnakej miere muži aj ženy. Zo štúdie Medzinárodnej organizácie práce (ILO) skúmajúcej údaje zo sveta za roky 2002–2011 vyplýva, že v tomto období bolo nútenou prácou vykorisťovaných 20,9 milióna ľudí, pričom 55 percent z nich boli ženy a 45 percent muži. Vláda USA vo svojej hodnotiacej správe Trafficking in Persons (TIP) Report odhaduje, že v roku 2013 bolo celosvetovo identifikovaných takmer 45.000 obetí obchodu s ľuďmi, z toho v Európe viac ako 10.000. Medzinárodné organizácie pripomínajú, že skutočný počet obetí tohto trestného činu, spolu s tými, ktoré neboli inštitúciami zachytené, je omnoho vyšší.

Policajné štatistiky

V prvom polroku 2014 riešila polícia osem prípadov obchodovania s ľuďmi. Objasniť dokázala päť prípadov.

V prípadoch podozrenia na obchodovanie s ľuďmi stíhala polícia v prvom polroku 28 osôb, 23 mužov a päť žien. Je to najväčší počet osôb, ktoré v rámci trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi stíhala od roku 2011.

"Polícia sa prípadmi obchodovania s ľuďmi zaoberá nielen na základe podnetu konkrétnej obete, ale aj z úradnej povinnosti," upozornila Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR. V súvislosti s počtom prípadov taktiež pripomenula, že v rámci jedného prípadu sa polícia nemusí zaoberať iba jednou, ale aj viacerými obeťami obchodovania s ľuďmi.

Mimovládne organizácie upozorňujú, že obete obchodovania s ľuďmi sa len zriedka obrátia na políciu. Dôvodom je podľa ich zistení nedôvera, strach, ale aj nízka úroveň právneho vedomia obetí tejto trestnej činnosti.