< sekcia Slovensko

Nicholsonová chce zrušiť nultý ročník a deti dať do škôlok

Lucia Nicholsonová Foto: TASR/Martin Baumann

Nulté ročníky by mali zaniknúť, trojročné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali povinne chodiť do materskej školy.

Bratislava 23. februára (TASR) - Nulté ročníky by mali zaniknúť, trojročné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali povinne chodiť do materskej školy, piatakov až deviatakov by mali v základných školách povinne učiť o zodpovednom rodičovstve. Výnimku by mali mať len cirkevné školy. Takéto opatrenia navrhuje poslankyňa Národnej rady SR Lucia Nicholsonová zo SaS v novele školského zákona, ktorú predložila na marcovú schôdzu parlamentu.

Povinný nástup do materskej školy by spomínaným deťom umožnil podľa Nicholsonovej postupnú a plynulú adaptáciu na školské prostredie. Nulté ročníky podľa poslankyne týmto deťom až tak veľmi nepomáhajú. "K prirodzenému kontaktu s väčšinovým prostredím prichádza neskoro," uviedla v súvislosti s nultými ročníkmi Nicholsonová. Poslankyňa navrhuje nulté ročníky zrušiť. Tvrdí, že peniaze, ktoré by sa zrušením ušetrili, by sa mohli efektívnejšie využiť na financovanie povinnej dochádzky do materskej školy pre deti, ktoré sa potrebujú adaptovať na školské prostredie.

Nicholsonová tiež navrhuje zaviesť v základných školách okrem cirkevných predmet "výchova k zodpovednému rodičovstvu". Učiť by sa ju mali žiaci piateho až deviateho ročníka základných škôl. "Zavedenie tohto predmetu ako povinného predmetu by bolo vecou riaditeľa základnej školy a malo by byť v praxi zavádzané v tých školách, kde je napr. vyšší počet neželaných tehotenstiev žiačok základných škôl s cieľom predchádzať tomuto nežiaducemu javu," vysvetlila navrhovateľka.

Podľa Nicholsonovej je čoraz viac detí, ktoré majú deti a učitelia v školách si s tým nevedia poradiť. "Tieto deti nie sú mentálne pripravené na zvládnutie rodiny a vlastných detí, pretože často ani nevedia, ako vlastne otehotneli," tvrdí poslankyňa. Preto považuje za veľmi dôležité poučiť ich o zodpovednom prístupe k rodičovstvu. "A to v školách, keďže v rodinách sa im takéhoto prístupu nedostáva," uzavrela Nicholsonová. Účinnosť novely zákona navrhuje na 1. júla 2015.