< sekcia Slovensko

NKÚ: Kontrola prevozu odpadu cez hranice je nedostatočná

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta

Úrad hovorí aj o nedostatočnej spolupráci a chýbajúcej výmene informácií medzi ministerstvom životného prostredia a colnými orgánmi.

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenským orgánom chýbajú presné a spoľahlivé údaje o prevoze nebezpečného a iného odpadu cez štátne hranice, pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Bazilejského dohovoru má Slovensko rezervy. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Vyplývať to má z kontrolnej akcie za roky 2015 – 2019 týkajúcej sa subjektov zodpovedných za politiku tranzitu odpadu. Podľa NKÚ ide o ministerstvo životného prostredia, Slovenskú inšpekciu životného prostredia a Finančné riaditeľstvo, v rámci ktorého pôsobia colné úrady. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

"Výsledky medzinárodného auditu ukázali, že Slovensko nezabezpečuje dostatočnú kontrolu pohybu odpadu na hraniciach mimo členských štátov EÚ. Národné kontrolné úrady napriek rozdielom vo vnútroštátnych predpisoch dospeli k spoločným záverom. Kontrolóri konštatujú, že ich krajinám chýba účinný systém kontroly a preverovanie pravidiel na hraniciach je formálne, bez fyzického overovania typu a množstva prevážaného odpadu či on-line prístupov do informačných systémov," skonštatoval NKÚ.

Upozorňuje na potrebu zmeny systému kontroly a zamedzenia riziku nekontrolovaného prevážania množstva odpadu cez Slovensko, a to lepšou spoluprácou zainteresovaných strán, aktívnou výmenou informácií a dôslednejšou kontrolou súladu údajov so skutočným stavom pri preprave odpadu. K účinnej kontrole je tiež podľa NKÚ potrebné vybaviť hraničné priechody váhami a skenermi.

Počas kontrolovaného obdobia prešlo podľa NKÚ cez Slovensko bezmála 91-tisíc ton odpadu, z toho viac ako 77-tisíc ton smerovalo na Ukrajinu a takmer 14-tisíc ton prišlo z Ukrajiny na Slovensko. NKÚ upozornil, že pri preverovaných tranzitoch cez Slovensko na Ukrajinu išlo o odpad, ktorý síce nebol nebezpečný, no podliehal povoľovacím procesom.

"Slovenská autorita pre externú kontrolu identifikovala ešte začiatkom roka 2020 chyby v systéme kontroly na hraniciach s nečlenským štátom Únie, Ukrajinou. Nastavenie kontrol colných úradov totiž umožnilo prepraviť odpad bez povinnej dokumentácie," poznamenal úrad s tým, že ak zásielka na Slovensko prišla ako odpad, no prepravca ju colným úradom deklaroval ako tovar, umožnilo mu to vyhnúť sa dôslednej kontrole obsahu nákladu.

Hraničné priechody tiež podľa NKÚ neboli vždy dostatočne vybavené váhami na kontrolu množstva prevážaného odpadu a colníci tak nemohli porovnať skutočnú hmotnosť nákladu s údajmi v dokladoch. Kontrolóri podľa slov NKÚ zistili prepravu odpadu s rozdielnou hmotnosťou, ako oznamovateľ deklaroval.

Úrad hovorí aj o nedostatočnej spolupráci a chýbajúcej výmene informácií medzi ministerstvom životného prostredia a colnými orgánmi. Podľa pravidiel Európskej únie sa môže odpad prevážať len cez nahlásené hraničné priechody, a tie boli len Čierna nad Tisou, Vyšné Nemecké a Ubľa. NKÚ namieta, že desiatky ton odpadu sa dovážali aj cez Maťovské Vojkovce, hoci priechod nebol nahlásený. Podľa NKÚ pritom ide o strategický priechod najmä pre hutnícky priemysel.

NKÚ zároveň informoval, že v ostatných mesiacoch kontrolované subjekty prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov.